Triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

05/04/2018 20:12
Triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
Tags:

Căn cứ công văn 20-CV/ĐTN của Đoàn thanh niên Viện Đại học Mở Hà Nội về việc triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát động phong trào thi đua “Gương người tốt – việc tốt”.

BCH Liên chi đoàn Khoa Công nghệ thông tin yêu cầu:

  1. Đoàn viên, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin tham gia và thực hiện nghiêm túc cuộc thi tại đây.
  2. Thời gian thực hiện từ nay đến trước ngày 23/04/2018 (theo thể lệ của BTC).
  3. Chụp màn hình kết quả dự thi lưu trữ minh chứng và đồng thời gửi bí thư/cán bộ lớp để tổng hợp danh sách đoàn viên, sinh viên tham dự cuộc thi.
  4. Bí thư/cán bộ lớp tập gửi email báo cáo danh sách đoàn viên sinh viên tham dự cuộc thi về email của Bí thư Liên chi đoàn trantiendung.nd91@hou.edu.vn trước 30/04/2018.

Đề nghị các đ/c bí thư chi đoàn, cán bộ lớp nghiêm túc thực hiện.

(3649 lần xem)