Thông báo Quyết định 1979 v/v Công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018

05/07/2018 17:23
Viện Đại học Mở Hà Nội đã ban hành quyết định số 1979/QĐ-ĐHM ngày 12/6/2018 về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018, như sau:

 

(6073 lần xem)