Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng với nội dung "Một số kinh nghiệm thực tế về UI/UX tại doanh nghiệp"

14/03/2019 22:38
Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng với nội dung "Một số kinh nghiệm thực tế về UI/UX tại doanh nghiệp"
Tags: tech talk,
Tech Talk cho sinh viên theo học môn Lý thuyết thiết kế giao diện với nội dung "Một số kinh nghiệm thực tế về UI/UX tại doanh nghiệp"
 
Thời gian: 13h30 ngày 18/03/2019
Địa điểm: P.52 - Khu giảng đường Khoa CNTT
Diễn giả: Ông Nguyễn Huy Hoàng, chuyên gia UI/UX, Phòng Sáng tạo công ty VNPT-IT 
 
Bộ môn CNĐPT thông báo và yêu cầu các sinh viên chuyên ngành CNĐPT tham gia, báo cáo thu hoạch và lưu minh chứng cho hoạt động chuyên môn.
Trân trọng kính mời các sinh viên quan tâm đến tham dự.
(20445 lần xem)