Thông báo về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2013

23/10/2012 23:29
Thông báo về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2013 Thực hiện theo thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/06/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.
Tags: thông báo, NCKH,

 

Phòng Nghiên cứu khoa học & hợp tác quốc tế - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo triển khai kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2013. Sinh viên có khả năng và nguyện vọng nghiên cứu khoa học đăng kí qua giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập.

Thời hạn đăng kí: 10/11/2012

(11946 lần xem)