Tin đào tạo
Thông báo v/v Thay đổi lịch nộp Quyển báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp
Lịch nộp báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp được chuyển tới ngày 29/12/2014
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015 Môn Chuyên đề TN, đồ án TN, Giáo dục QP, Giáo dục TC
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu các môn Đồ án tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất như sau:
Thông báo v/v kết quả kiểm tra tiến độ Đồ án lần 2
Khoa CNTT thông báo kết quả kiểm tra tiến độ Đồ án lần 2 như sau:
Thông báo v/v chuẩn bị tốt nghiệp cho SV làm Đồ án & CĐTN
Khoa CNTT thông báo kế hoạch chuẩn bị Tốt nghiệp cho sinh viên là Đồ án và Chuyên đề tốt nghiệp như sau:
Quyết định và danh sách sinh viên thi đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ đợt tháng 11/2014
Khoa CNTT có 91 sinh viên thi đạt, 30 sinh viên chưa đạt trong đợt thi này.
Thông báo Tổ chức đào tạo 2 tín chỉ môn GDTC lồng ghép với GDQP
Khoa CNTT thông báo tổ chức đào tạo 2 tín chỉ môn GDTC lồng ghép với môn GDQP như sau:
Thông báo về kinh phí đi học GDQP-AN năm học 2014-2015
Khoa CNTT Thông báo kinh phí đi học GDQP-AN năm học 2014-2015 như sau:
Thông báo v/v Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên năm thứ nhất (Khóa 1410A)
Khoa CNTT tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất khóa 1410A như sau:
Quyết định và danh sách sinh viên phải thôi học đầu năm học 2014-2015
Khoa CNTT thông báo danh sách các sinh viên bị buộc thôi học năm học 2014-2015
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến phản hồi của SV đối với hoạt động dạy & học
Khoa CNTT triển khai khảo sát với sinh viên khoá 1410A trên hệ thống hỗ trợ trực tuyến, kế hoạch như sau:
Thông báo Kế hoạch triển khai học kì 2 năm học 2014-2015
Khoa CNTT thông báo kế hoạch triển khai học kì 2 năm học 2014-2015 như sau
Thông báo Lịch nhận đề tài Chuyên đề tốt nghiệp tháng 11/2014
Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên 0711B theo kịp tiến độ đã định trong chương trình đào tạo đồng thời xem xét đơn đề nghị thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp của một số sinh viên 0011B đủ điều kiện.
Thông báo v/v kiểm tra tiến độ đồ án lần 2 và kết quả kiểm tra lần 1.
Khoa CNTT thông báo lịch kiểm tra tiến độ đồ án lần 2 cho sinh viên khóa 2011-2015 như sau:
Thông báo v/v Hủy kế hoạch triển khai Chuyên đề TN (CĐTN) cho đợt tháng 1/2015
Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí làm Chuyên đề Tốt nghiệp cho đợt tháng 1/2015.
Thông báo v/v Triển khai Chuyên đề TN (CĐTN) cho sinh viên nhập học năm 2011
Theo kế hoạch tổ chức tốt nghiệp (sớm) cho những sinh viên học theo học chế Tín chỉ đủ điều kiện, khoa CNTT thông báo tổ chức cho SV năm cuối nhận chuyên đề tốt nghiệp như sau:
Lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tháng 11/2014
Khoa CNTT thông báo lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ.
Thông báo v/v Triển khai đăng kí tín chỉ đợt 1 - học kì 2 năm học 2014-2015
Khoa CNTT thông báo kế hoạch triển khai đăng kí tín chỉ đợt 1 - học kì 2 năm học 2014-2015 như sau
Danh sách Hội đồng test đồ án lần 1 cho sinh viên khóa 2011-2015
Khoa CNTT thông báo danh sách Hội đồng test đồ án lần 1 cho sinh viên khóa 2011-2015 như sau:
Thông báo danh sách sinh viên khóa 1410A nợ đăng ký nghĩa vụ quân sự
Thông báo danh sách những sinh viên khóa 1410A nợ đăng ký nghĩa vụ quân sự
Thông báo v/v thu bổ sung học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu bổ sung học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau: