Tin tức
Hướng dẫn bình chọn cho Dự án Smart Wheel Chair tham gia VCK Cuộc thi SV STARTUP lần thứ V
02/03/2023
Thông báo triệu tập sinh viên tham dự Đại Hội LCH sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin nhiệm kỳ 2020-2023
28/07/2020
LCH sinh viên Khoa CNTT thông báo và triệu tập Đại Hội LCH sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin nhiệm kỳ 2020-2023.
Thông báo triệu tập sinh viên tham dự Tuần sinh hoạt CDSV năm học 2017-2018 dành cho SV giữa khóa
23/01/2018
Thông báo quyết định và danh sách SV được nhận học bổng năm học 2016-2017
05/12/2017
Khoa CNTT xin chúc mừng các sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2016-2017 (theo từng kỳ) với tổng số tiền học bổng trao cho SV là 415.935.000 đ,
Viện ĐH Mở HN vang tiếng trống trường khai giảng năm học mới
15/09/2015
Sáng ngày 15/9, Viện ĐH Mở HN đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 và biểu dương thành tích sinh viên năm học 2014 - 2015.
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin (sửa đổi tháng 8 năm 2015)
05/09/2015
Sau 4 năm vận hành đào tạo theo học chế tín chỉ với chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin, Viện ĐH Mở HN đã phê chuẩn sửa đổi chương trình đào tạo mới, áp dụng từ khoá học 2015-2019, ngành CNTT
Cựu sinh viên về giúp đỡ sinh viên – những buổi đầu với PHP & MySQL
07/04/2012
Không chỉ Cựu SV Đắc mà rất rất nhiều Cựu SV FITHOU khác đã trở về. Trong những chương trình đã diễn ra tại khoa như chương trình “Những cánh Chim trở về”, “Chúng tôi FITHOU” ...và chương trình gần đây nhất là chương trình “ÉT VÊ FITHOU” … các Cựu SV đã trở về rất đông.
Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Công nghệ Thông tin bậc học Đại học
11/11/2011
Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ – ĐHM – ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội.