Tin hoạt động

Thông báo Kết quả Đề tài NCKH SV năm học 2021-2022
Thực hiện kế hoạch công tác NCKH năm học 2021 – 2022 Tổ công tác NCKH khoa CNTT thông báo kết quả đánh giá cấp khoa và đề xuất tham gia báo cáo cấp trường của các đề tài NCKH SV năm học 2021-2022
TechTalk - Bộ môn Mạng & KT Máy tính
Thông báo Kế hoạch Đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2021-2022 (Cấp Khoa)
Thực hiện kế hoạch công tác NCKH năm học 2021 – 2022
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2022
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành CTĐT, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt tháng 5 - 2022, cụ thể như sau
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 2/2022 (hệ Chính qui)
Khoa CNTT thông báo trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 2/2022 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2021-2022
[Cập nhật 22/04/2022 18:00 do có điều chỉnh trong thành viên Hội đồng] Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2021-2022, như sau:
Xem thêm