Tin hoạt động

Thông báo v/v Thẩm định văn bằng gốc (hệ Chính qui)
Thông báo v/v Thẩm định văn bằng gốc (hệ Chính qui) Dành cho sinh viên các khóa chưa nộp bằng văn bằng gốc (THPT)
Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 01/2023
Tại buổi Seminar này, học viên sẽ báo cáo các nội dung đã thực hiện và kết quả để nhận được sự đóng góp ý kiến từ các nhà khoa học, các giảng viên.
Thông báo về việc trả đồng phục Thể dục, Thể thao cho sinh viên năm học 2022 - 2023
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai cung ứng đồng phục Thể dục Thể thao cho học sinh – sinh viên năm học 2022 - 2023
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo Kết quả duyệt đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2022-2023
Khoa CNTT Thông báo Kết quả duyệt đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2022-2023 như sau:
Thông báo v/v Đăng ký chuyên ngành HK2 năm học 2022-2023
Tổ chức đào tạo HK2 năm học 2022-2023 đáp ứng tình hình mới, Khoa CNTT thông báo triển khai đăng ký chuyên ngành như sau:
Thông báo Trả thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng của sinh viên Khóa 2210A
Văn phòng khoa CNTT thông báo trả thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng của sinh viên Khóa 2210A, cụ thể như sau:
Xem thêm

Kế hoạch

Thông báo Kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2022-2023
Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2022-2023
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2022-2023: Cập nhật ngày 10/10/2022 Lưu ý nguyên tắc chung về thời gian thực hiện như sau: Nếu thời điểm SV thực hiện các công việc đòi hỏi phải gặp trực tiếp bộ phận hành chính (như: nhận giấy mời, nộp hồ sơ, ... ) rơi vào ngày nghỉ (Thứ 7, CN, Ngày lễ) thì thời gian thực hiện sẽ tự động được rời sang ngày làm việc trước/sau gần nhất (VD: Thứ 7 -> Thứ 6; CN -> Thứ 2).
Thông báo Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK2, 3 năm học 2021-2022
cập nhật ngày 18/05/2022
Xem thêm