Tin hoạt động

Thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học năm 2018
Căn cứ Thông báo số 40/TB-CTSV ngày 07/12/2018 của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên - Trường Đại học Mở Hà Nội về việc triển khai kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất năm học 2018 - 2019
Thông báo số 2 về kiến tập tại Bravo tháng 12/2018
Tổ hướng nghiệp thông báo quyết định và danh sách sinh viên tham gia kiến tập
Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2018- 2019
Xem thêm