Quy định, biểu mẫu
Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường ĐH Mở Hà Nội (kèm theo Quyết định số 1818/QĐ-ĐHM ngày 10/05/2024)
09/07/2024
Quyết định số 1818/QĐ-ĐHM ngày 10/05/2024 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội.
Cẩm nang sinh viên cho sinh viên nhập học năm 2023 Trường Đại học Mở Hà Nội
13/09/2023
Nhà trường đã ban hành Cẩm nang sinh viên cho sinh viên nhập học năm 2023,
Bản mô tả Chương trình đào tạo Cử nhân Ngành CNTT
21/05/2023
Khoa CNTT giới thiệu Bản mô tả CTĐT ngành CNTT năm 2022, trình độ Cử nhân để SV có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu
Bản mô tả Chương trình đào tạo Kĩ sư Ngành CNTT - Phần 1
21/05/2023
Khoa CNTT giới thiệu Bản mô tả CTĐT ngành CNTT năm 2022, trình độ Kĩ sư để SV có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu
Quy trình điều chỉnh đăng ký tín chỉ tại Khoa CNTT từ Học kỳ 2 năm học 2022-2023
05/12/2022
Khoa CNTT thông báo Quy trình điều chỉnh đăng ký tín chỉ tại Khoa CNTT từ Học kỳ 2 năm học 2022-2023
Quy chế đào tạo trình độ Đại học của Trường ĐH Mở Hà Nội
24/08/2021
Quyết định số 4004/QĐ-ĐHM ngày 09/08/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học tại Trường Đại học Mở Hà Nội.
Quy trình xử lý đơn thư trực tuyến
17/08/2021
Khoa CNTT thông báo quy trình xử lý đơn thư của Sinh viên/Học viên gửi trực tuyến đến Khoa, như sau:
Thông báo thay đổi khung giờ học (từ HK1 năm học 2021-2022)
16/08/2021
Khoa CNTT thông báo tới toàn thể CBVN, Thầy Cô, Sinh viên và Học viên:
Thông báo qui trình hỗ trợ đặt lại mật khẩu trên hệ thống Khảo sát hoạt động giảng dạy của GV
04/05/2021
SV khoa CNTT cần đặt lại mật khẩu để truy cập hệ thống http://dbcl.hou.edu.vn nhằm tham gia khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên thì thực hiện theo qui trình sau
Giờ thi tiếng Anh cơ bản 1,2,3 (lịch thi chung)
13/04/2021
Thông báo giờ thi Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 tại khoa CNTT theo lịch chung của nhà trường được thực hiện như sau.
Thông báo đăng ký seminar chuyên môn trước khi đăng ký bảo vệ Luận văn Thạc sĩ (dành cho học viên Cao học)
25/11/2020
Để chuẩn bị cho việc báo cáo luận văn tốt nghiệp, học viên cần thực hiện seminar chuyên môn tại Khoa trước khi nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn.
Thông báo Quy trình Tiếp nhận, giải quyết thắc mắc về điểm thành phần (chuyên cần, kiểm tra) các môn học
27/04/2020
Nhằm góp phần giảm bớt các khó khăn có thể gặp phải khi triển khai giảng dạy, học tập trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên và giảng viên.
Thông báo v/v Thực hiện đăng ký tín chỉ bắt buộc từ HK1 năm học 2019-2020
21/08/2019
Quy trình xử lý Nộp học phí muộn
16/09/2018
Khoa CNTT thông báo quy trình xử lý việc nộp học phí muộn như sau
Quyết định 13/QĐ-CNTT v/v Ban hành quy trình tổ chức phân luồng đào tạo cho sinh viên cho sinh viên CNTT theo hệ thống tín chỉ
16/08/2016
Khoa CNTT thông báo Quyết định 13/QĐ-CNTT v/v Ban hành Quy trình tổ chức phân luồng đào tạo cho sinh viên cho sinh viên CNTT theo hệ thống tín chỉ
Hướng dẫn về nội dung Đề cương Đồ án tốt nghiệp đại học/Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành CNTT
23/08/2015
Để đăng ký đồ án tốt nghiệp đại học/luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tại Khoa Công nghệ Thông tin – Trường ĐH Mở Hà Nội, nhằm cung cấp thông tin rõ ràng hơn về đề tài sinh viên/học viên (sau đây gọi là "người học") muốn đăng ký, sinh viên cần nộp Đề cương Đồ án tốt nghiệp đại học gồm các phần sau:
Các biểu mẫu dùng trong quá trình thi, bảo vệ và xét tốt nghiệp
12/03/2015
Tập hợp các biểu mẫu dùng trong trong quá trình thi, bảo vệ và xét tốt nghiệp dành cho sinh viên
Mẫu Báo cáo thu hoạch Chính trị cuối khoá
30/01/2015
Sinh viên sau khi tham gia lớp học cần làm báo cáo thu hoạch
Thông báo v/v xét công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên đủ điều kiện
28/01/2015
Những sinh viên đã hội tụ đủ các điều kiện và có nguyện vọng xét công nhận tốt nghiệp cần làm "Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp" nộp cho Phòng Quản lý đào tạo của Nhà trường.