Hội thảo Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT trong đào tạo Đại học và Sau Đại học (tháng 8 năm 2016)

17/06/2016 12:59
Khoa Sau Đại học và Khoa CNTT tổ chức Hội thảo Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT trong đào tạo Đại học và Sau Đại học.
Tags: NCKH,

1. Thời gian: 27 – 28/08/2016

2. Địa điểm: Viện Đại Học Mở Hà Nội, B101 – Nguyễn Hiền – TT Bách Khoa – Hai Bà Trưng – Hà Nội

3. Chủ đề chính của Hội thảo

 • Các hệ thống thông minh
 • An toàn thông tin
 • Mã nguồn mở
 • Điện toán đám mây
 • Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa
 • Xử lý ngôn ngữ
 • Các hệ thống nhúng
 • Công nghệ tri thức và tính toán mềm
 • Các hệ thống tích hợp
 • Công nghệ mạng và mạng không dây
 • Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội
 • Thực tại ảo
 • Công nghệ phần mềm
 • Xử lý ảnh và kỹ thuật video
 • Các công nghệ tính toán hiện đại
 • Các hệ thống hỗ trợ quyết định
 • Tin sinh học
 • Cơ sở toán học của tin học
 • Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội
 • Công nghệ đa phương tiện, mô phỏng
 • Công nghệ điện tử và truyền thông

4. Đơn vị tổ chức: Khoa Sau Đại Học và Khoa Công Nghệ Thông Tin – Viện Đại Học Mở Hà Nội

5. Thành phần tham gia viết bài và báo cáo

 • Giảng viên cơ hữu khoa CNTT – Viện ĐH Mở Hà Nội (theo yêu cầu của Khoa)
 • Các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu (theo thông báo mời)
 • Thầy/cô thỉnh giảng tại khoa CNTT và khoa Sau ĐH – Viện ĐH Mở Hà Nội (theo thông báo mời)

6. Thành phần tham dự hội thảo

 • Các thầy/cô cán bộ tại Khoa CNTT và Khoa Sau ĐH 
 • Các thầy/cô thỉnh giảng tại khoa CNTT và khoa Sau ĐH – Viện ĐH Mở Hà Nội
 • Học viên cao học (các khóa) tại khoa Sau Đại học (theo triệu tập bắt buộc)
 • Sinh viên xuất sắc tại khoa CNTT (theo triệu tập bắt buộc)

7. Thời gian nhận bài viết

 • Thời gian đăng ký viết bài: 15/07/2016
 • Thời gian  nộp bài viết: Trước ngày 21/08/2016
 • Địa chỉ: Khoa Công nghệ thông tin – Viện đại học Mở Hà Nội, Nhà B101 Nguyễn Hiền – Bách Khoa – Hai Bà Trưng – Hà Nội (Vương Thu Trang – thư ký khoa).
 • Email nhận bài: trinhxuan@hou.edu.vn
(23393 lần xem)