Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

12/04/2024 15:10
Phòng CTSV thông báo
Để hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm việc làm và ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp, Phòng CTSV đã kết nối với các đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự.
Phòng CTSV kính chuyển danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, Kính đề nghị các thầy cô thông tin cho sinh viên biết và chủ động liên hệ với các đơn vị theo danh sách này.
(1363 lần xem)