Khoa CNTT tiếp tục tuyển sinh hệ Liên thông Cao Đẳng - Đại học

12/10/2011 15:11
Khoa CNTT tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh hệ Liên thông Cao đẳng - Đại học cho đợt thi ngày 26, 27/11/2011
Tags:

 

Khoa tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh liên thông Cao đẳng - Đại học.

Thời hạn nộp: trước ngày 15 tháng 11 năm 2011.

Thời gian thi: 26, 27/11/2011.

Địa điểm nhận hồ sơ:  Văn phòng cơ sở 2 khoa CNTT - 96 Định Công - Hà Nội (gặp cô Tuyết)

Đường dây tư vấn, hướng dẫn các thủ tục tuyển sinh: 04 36649347 - 0986969833 (cô Tuyết)

(6380 lần xem)