Thông báo Triệu tập sinh viên đã đăng ký làm đồ án, chuyên đề tốt nghiệp tham dự Lễ trao bằng ngày 27/08/2016

26/08/2016 06:10
Khoa CNTT thông báo triệu tập các SV có tên sau tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức ngày 27/08/2016, hoạt động được tính vào kết quả rèn luyện khi xét tốt nghiệp của SV.
Tags: trao bằng,

Đúng 14:15 ngày 27/08/2016, những SV có tên sau cần có mặt tại P52, điểm danh tại bàn điểm danh của BTC sau đó tham dự buổi lễ

STT
Họ Tên Lớp hành chính Ghi chú
1 Chu Mạnh Hùng 0011B1 Chuyên đề
2 Dương Tuấn Tú 0011B1 Chuyên đề
3 Lã Duy Tùng 0011B1 Chuyên đề
4 Lê Thị Hồng 0011B1 Chuyên đề
5 Ngô Quang Bình 0011B1 Chuyên đề
6 Nguyễn Đình Dũng 0011B1 Chuyên đề
7 Nguyễn Hữu Dầu 0011B1 Chuyên đề
8 Nguyễn Văn Quân 0011B1 Chuyên đề
9 Phạm Công Tôn Sơn 0011B1 Đồ án
10 Nguyễn Xuân Quý 0011B2 Chuyên đề
11 Đặng Đức Toàn 0011B3 Chuyên đề
12 Nguyễn Đình Hải 0011B3 Chuyên đề
13 Phạm Xuân Đoan 0011B3 Chuyên đề
14 Trịnh Trần Thanh Quang 0011B3 Chuyên đề
15 Trịnh Trần Thanh Quang 0011B3 Chuyên đề
16 Võ Thị Phương Anh 0011B3 Chuyên đề
17 Quách Thị Hường 0011B4 Chuyên đề
18 Đinh Ngọc Lê Quân 0011B5 Đồ án
19 Hà Thanh Luân 0011B5 Đồ án
20 Hoàng Văn Huy 0011B5 Chuyên đề
21 Hồ Ngọc Khánh 0011B6 Đồ án
22 Lê Tuấn Anh 0011B6 Chuyên đề
23 Nguyễn Quang Huân 0011B6 Chuyên đề
24 Trịnh Tuấn Anh 0011B6 Chuyên đề
25 Chu Văn Hiếu 1210A01 Đồ án
26 Đỗ Anh Tuấn 1210A01 Đồ án
27 Hoàng Thành Long 1210A01 Đồ án
28 Hồ Hải Nam 1210A01 Đồ án
29 Lê Hải Sơn 1210A01 Đồ án
30 Lê Quang Đạt 1210A01 Chuyên đề
31 Lê Thanh Hải 1210A01 Đồ án
32 Lê Thanh Tùng 1210A01 Đồ án
33 Nguyễn Đăng Hoàng 1210A01 Chuyên đề
34 Nguyễn Văn Tuấn 1210A01 Chuyên đề
35 Phạm Bảo Châu 1210A01 Đồ án
36 Vũ Huệ Phương 1210A01 Đồ án
37 Đào Huy Thịnh 1210A02 Chuyên đề
38 Đoàn Văn Hiệu 1210A02 Chuyên đề
39 Lê Gia Thắng 1210A02 Chuyên đề
40 Lê Mạnh Cường 1210A02 Chuyên đề
41 Lê Minh Quân 1210A02 Chuyên đề
42 Nguyễn Công Hải 1210A02 Chuyên đề
43 Nguyễn Đức Giang 1210A02 Chuyên đề
44 Nguyễn Đức Mạnh 1210A02 Đồ án
45 Nguyễn Đức Toàn 1210A02 Chuyên đề
46 Nguyễn Minh Tân 1210A02 Chuyên đề
47 Nguyễn Tiến Võ 1210A02 Chuyên đề
48 Nguyễn Thanh Đạt 1210A02 Chuyên đề
49 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1210A02 Chuyên đề
50 Nguyễn Thị Phương 1210A02 Đồ án
51 Phạm Văn Hiếu 1210A02 Chuyên đề
52 Trần Đức Bích 1210A02 Chuyên đề
53 Bạch Văn Hiếu 1210A03 Đồ án
54 Cam Tường Huy 1210A03 Đồ án
55 Chu Thành Duy 1210A03 Chuyên đề
56 Hoàng Đức Thiệu 1210A03 Chuyên đề
57 Hoàng Giang Biển 1210A03 Đồ án
58 Mai Văn Tuấn 1210A03 Đồ án
59 Nguyễn Bảo Trung 1210A03 Chuyên đề
60 Nguyễn Minh Hiền 1210A03 Chuyên đề
61 Nguyễn Thị Nhung 1210A03 Chuyên đề
62 Phạm Trường Sơn 1210A03 Chuyên đề
63 Trần Thành Đạt 1210A03 Đồ án
64 Chu Quang Đồng 1210A04 Đồ án
65 Đào Hải Trọng Nhân 1210A04 Chuyên đề
66 Đỗ Thị Khuyên 1210A04 Chuyên đề
67 Đỗ Thị Thương 1210A04 Chuyên đề
68 La Văn Hiệp 1210A04 Chuyên đề
69 Mai Trung Khánh 1210A04 Chuyên đề
70 Nguyễn Hoàng Nam 1210A04 Chuyên đề
71 Nguyễn Văn Bình 1210A04 Đồ án
72 Vũ Xuân Trường 1210A04 Chuyên đề
73 Đặng Thị Mỵ 1210A05 Chuyên đề
74 Nguyễn Văn Quý 1210A05 Chuyên đề
75 Phạm Thị Hường 1210A05 Chuyên đề
76 Bùi Quang Hiếu 1210A06 Chuyên đề
77 Bùi Vũ Đức 1210A06 Chuyên đề
78 Dương Thị Ngọc Bích 1210A06 Đồ án
79 Đặng Thị Thủy 1210A06 Đồ án
80 Lê Văn Hải 1210A06 Chuyên đề
81 Nguyễn Đức Thanh 1210A06 Chuyên đề
82 Nguyễn Đức Việt 1210A06 Đồ án
83 Nguyễn Hữu Giáp 1210A06 Chuyên đề
84 Nguyễn Quang Ninh 1210A06 Chuyên đề
85 Nguyễn Thị Lợi 1210A06 Đồ án
86 Nguyễn Thị Thu 1210A06 Đồ án
87 Nguyễn Văn Toàn 1210A06 Chuyên đề
88 Phạm Tiến Hùng 1210A06 Chuyên đề
89 Trịnh Tiến Mạnh 1210A06 Chuyên đề
90 Trần Hữu Tùng 1310A01 Đồ án
91 Bạch Huy Anh 1310A02 Chuyên đề
92 Kiều Tuấn Anh 1310A03 Đồ án
(5967 lần xem)