Thông báo V/v tuyển thành viên đội tuyển An toàn bảo mật thông tin 2016

01/09/2016 21:32
Bộ môn Mạng và kỹ thuật máy tính thông báo: Tuyển thành viên đội tuyển An toàn bảo mật thông tin tham dự cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2016
Tags: Nckh,

1. Đối tượng

  • Sinh viên đã hoàn thành môn học Cơ sở lập trình và Mạng máy tính - Khoa Công Nghệ Thông Tin.

2. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia đội tuyển

Khi tham gia đội tuyển các thành viên sẽ được tập huấn về các kiến thức cơ bản và chuyên sâu như:

  • Các khái niệm, chính sách về an ninh và bảo mật dữ liệu.
  • Các giao thức mạng cơ bản và các kẽ hở có thể bị khai thác.
  • Tấn công và các kỹ thuật, cách phòng chống tấn công.
  • Các công cụ để thực hiện truy vết số.
  • Và các kiến thức khác trong nghiên cứu bảo mật và an toàn thông tin.

3. Thời hạn và cách thức đăng ký

  • Đăng ký: sinh viên liên hệ với thầy Nguyễn Đức Tuấn qua email: nguyenductuan1982@gmail.com
  • Thời hạn đăng ký: trước ngày 11/09/2016

Cuộc thi là cơ hội để sinh viên tiếp cận với các kiến thức bảo mật được cập nhật trên thế giới đồng thời cũng là nơi để kiểm nghiệm các kiến thức của sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường học. Vì vậy đây là một cơ hội tốt để sinh viên Khoa CNTT có thể tìm hiểu và tham dự.

(19872 lần xem)