Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 và Biểu dương thành tích sinh viên năm học 2015 - 2016

21/09/2016 23:50
Lễ Khai giảng năm học 2016 - 2017 và Biểu dương thành tích sinh viên năm học 2015 - 2016 sẽ được Viện ĐH Mở HN tổ chức ngày 30/09/2016 với các nội dung như sau:
Tags: khai giảng,

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng

(5032 lần xem)