Thông báo quyết định về việc công nhận học sinh, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra Năng lực Ngoại ngữ năm 2016

28/09/2016 06:38
Viện Đại học Mở HN Thông báo quyết định về việc công nhận học sinh, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra Năng lực Ngoại ngữ năm 2016, như sau:
Tags: chuẩn đầu ra,

Quyết định đạt CĐR NLNN

Quyết định đạt CĐR NLNN

Quyết định đạt CĐR NLNN

Quyết định đạt CĐR NLNN

(9757 lần xem)