Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (TB số 2)

25/12/2016 17:28
Căn cứ kết quả đăng ký và điều chỉnh đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 24/12/2016, khoa CNTT thông báo:
Tags: tín chỉ,
 1. Huỷ một số lớp theo danh sách sau do số đăng ký quá thấp, sinh viên đã đăng ký trong các lớp này sẽ được tự động chuyển sang các lớp tương đương (còn chỉ tiêu và SV không bị trùng lịch)
  STT Lịch
  dự kiến
  Phòng Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK Xử lý
  1 28/12 12:45 P42 Lập trình Web AAW7102016.7 Lê Hữu Dũng 14 Huỷ
  2 28/12 06:45 P21 Thương mại điện tử AAW5122016.4 Thái Thanh Sơn 20 Huỷ
  3 27/12 12:45 P41 Đại số và hình giải tích AAB4062016.12, AAB4062016.15 Nguyễn Đăng Tuấn 21 Huỷ
 2. Các lớp còn lại triển khai hoạt động giảng dạy, học tập theo thời khoá biểu.
(16663 lần xem)