Thông báo Họp phổ biến chương trình thực tập tại doanh nghiệp HK2 năm học 2016-2017

30/12/2016 16:22
Thông báo Họp phổ biến chương trình thực tập tại doanh nghiệp HK2 năm học 2016-2017 Để tiếp tục triển khai hoạt động gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn thông qua việc gửi sinh viên tới thực tập tại các doanh nghiệp CNTT có giám sát của khoa và có tính điểm trong học kì 2 năm học 2016 - 2017

Khoa CNTT tổ chức buổi họp Phổ biến nội dung, hình thức thực tập tới các sinh viên đủ điều kiện ( theo yêu cầu của phía doanh nghiệp)

Thời gian: 9h00 thứ 4 ngày 04/01/2017 tại Phòng 21 - Cơ sở 2 Khoa CNTT

Thành phần: Sinh viên theo danh sách triệu tập và CVHT các lớp có SV được triệu tập.

Đơn vị nhận thực tập: các doanh nghiệp CNTT hiện là đối tác với Khoa CNTT.

Lĩnh vực tuyển sinh viên thực tập bao gồm:

·        Lập trình .NET: C#.NET, ASP.NET; hệ quản trị CSDL SQL Server, Oracle. 

·        Lập trình PHP: nền tảng Codeigniter, YII, Laravel; MySQL

·        Lập trình Java: các nền tảng Java Core, Java Web, Android; MySQL.

·        Kỹ sư hệ thống và mạng: lập giải pháp, thiết kế, tích hợp mạng cho doanh nghiệp; triển khai công tác bảo mật cho hạ tầng hệ thống: cấu hình, triển khai hệ thống, phần mềm, phần cứng, ...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TRIỆU TẬP
(căn cứ theo kết quả học tập liên quan)

TT

Lớp

Họ tên

Cố vấn học tập

1.    

1310A01

Nguyễn Ngọc Mai Anh

Nguyễn Thị Thuý Lan

2.    

1310A01

Phạm Thị Hiền Anh

 

3.    

1310A01

Nguyễn Đức Cường

 

4.    

1310A01

Phạm Tuấn Dương

 

5.    

1310A01

Tạ Đức Giang

 

6.    

1310A01

Nguyễn Văn Hiếu

 

7.    

1310A01

Lưu Thái Hoàng

 

8.    

1310A01

Vũ Thị Hương

 

9.    

1310A01

Nguyễn Thị Hương

 

10.                 

1310A01

Cao Hữu Phương

 

11.                 

1310A01

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

12.                 

1310A01

Nguyễn Trung Hiếu

 

13.                 

1310A02

Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Quỳnh Như

14.                 

1310A02

Nguyễn Tiến Anh

 

15.                 

1310A02

Lê Minh Duy

 

16.                 

1310A02

Nguyễn Đức Đại

 

17.                 

1310A02

Nguyễn Xuân Hải

 

18.                 

1310A02

Đỗ Văn Hoàng

 

19.                 

1310A02

Ngô Thị Bích Hồng

 

20.                 

1310A02

Nguyễn Quỳnh Nga

 

21.                 

1310A02

Đào Văn Tâm

 

22.                 

1310A02

Lê Tuấn Vũ

 

23.                 

1310A02

Nguyễn Văn Thức

 

24.                 

1310A03

Trần Nam Anh

Trần Duy Hùng

25.                 

1310A03

Nguyễn Trần Dũng

 

26.                 

1310A03

Nguyễn Quang Huy

 

27.                 

1310A03

Trương Thị Hương

 

28.                 

1310A03

Nguyễn Thị Tâm

 

29.                 

1310A03

Nguyễn Văn Tuyển

 

30.                 

1310A03

Nguyễn Thị Tính

 

31.                 

1410A01

Nguyễn Thị Thu Hà

Lê Hữu Dũng

32.                 

1410A01

Đình Văn Hiếu

 

33.                 

1410A01

Phạm Quang Huy

 

34.                 

1410A01

Nguyễn Anh Tuấn

 

35.                 

1410A01

Lê Vũ

 

36.                 

1410A02

Nguyễn Thị Hảo

Lê Thị Thanh Thuỳ

37.                 

1410A02

Phạm Hà Mi

 

38.                 

1410A02

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

39.                 

1410A02

Bùi Đình Nghĩa

 

40.                 

1410A02

Nguyễn Viết Toán

 

41.                 

1410A03

Nguyễn Thị Thơ

Trần Duy Hùng

42.                 

1410A04

Trần Minh Thắng

Nguyễn Thành Huy

43.                 

1410A04

Nguyễn Khắc Thành

 

 
(26643 lần xem)