Công ty cổ phần Misa - Trung tâm phát triển phần mềm tuyển dụng nhân sự tháng 2 năm 2017

08/02/2017 15:41
Công ty cổ phần Misa - Trung tâm phát triển phần mềm tuyển dụng nhân sự tháng 2 năm 2017 Công ty cổ phần Misa – Trung tâm phát triển phần mềm đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí CNTT
Tags:

Hạn nộp hồ sơ cho tất cả các vị trí: 28/02/2017

1. Lập trình viên Winform&webform

2. Lập trình viên Mobile

3. Nhân viên thiết kế/Designer

4. Nhân viên kiểm thử/Tester

5. Nhân viên đảm bảo chất lượng(QA)

6. Nhân viên viết tài liệu

7. Kế toán/kiểm toán giỏi làm phân tích nghiệp vụ

8. Nhân viên phân tích nghiệp vụ

9. Nhân viên hỗ trợ khách hàng

Thông tin công ty xem thêm tại: http://www.misa.com.vn/

(10747 lần xem)