Công ty Cổ phần Phần mêm BRAVO tuyển nhân viên kỹ thuật làm việc tại Hà Nội

30/03/2017 20:22
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO là công ty chuyên sâu phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm về công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh – xã hội
Tags:

Công ty BRAVO tuyển nhân viên kỹ thuật

(10535 lần xem)