Thông báo Triệu tập sinh viên triển khai thực tập có giám sát tại doanh nghiệp (HK1 năm học 2017-2018)

24/09/2017 16:02
Để triển khai lớp chuyên đề thực tập chuyên ngành (bắt buộc) trong học kì 1 năm học 2017 - 2018, Khoa CNTT tổ chức buổi trao đổi, phổ biến thực tập.

Thời gian: 13h30 thứ 2 ngày 25/09/2017 tại Phòng 43 - Cơ sở 2, 96 Định Công.

Thành phần:

  1. Tổ hướng nghiệp,
  2. Sinh viên theo danh sách triệu tập,
  3. CVHT các lớp 1310A, 1410A.

Đơn vị nhận thực tập là một số đối tác với Khoa CNTT.

Sinh viên điền thông tin đăng kí thực tập tại đây

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TRIỆU TẬP

STT

Mã SV

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

12A10010227

Trần Văn Thịnh

18/01/1993

1210A01

2

13A10010010

Phan Thị Hồng Anh

6/3/95

1310A01

3

13A10010050

Đỗ Mạnh Toàn

9/11/95

1310A01

4

14A10010031

Phạm Minh Hòa

30/10/1996

1410A01

5

14A10010058

Ngô Đức Hiếu

20/05/1996

1410A01

6

14A10010083

Vũ Thế Hiếu

19/06/1996

1410A01

7

14A10010121

Mai Trung Hiếu

4/12/96

1410A01

8

14A10010136

Phan Đức Thịnh

2/11/96

1410A01

9

14A10010142

Nguyễn Thế Tài

5/8/96

1410A01

10

14A10010175

Nguyễn Duy Linh

25/03/1996

1410A01

11

14A10010177

Nguyễn Thị Thuỷ

6/10/96

1410A01

12

14A10010215

Nguyễn Xuân Lợi

25/09/1996

1410A01

13

14A10010029

Nguyễn Thị Ly

4/4/96

1410A02

14

14A10010048

Chu Thị Phương

18/01/1996

1410A02

15

14A10010055

Bùi Đức Chiều

26/02/1996

1410A02

16

14A10010073

Phương Xuân Hoàng

6/12/96

1410A02

17

14A10010074

Vũ Đức Thắng

30/08/1996

1410A02

18

14A10010092

Vũ Mạnh Toàn

24/08/1996

1410A02

19

14A10010096

Đặng Văn Hoàn

3/1/96

1410A02

20

14A10010112

Nguyễn Sơn Tùng

14/05/1996

1410A02

21

14A10010172

Nguyễn Viết Toán

17/07/1995

1410A02

22

14A10010185

Phạm Quang Trung

22/04/1996

1410A02

23

14A10010196

Nguyễn Tuấn Huy

26/06/1996

1410A02

24

14A10010059

Nguyễn Đức Anh

22/08/1996

1410A03

25

14A10010130

Diệp Gia Hưng

24/03/1996

1410A03

26

14A10010137

Nguyễn Đức Tâm

20/11/1996

1410A03

27

14A10010145

Nguyễn Ngọc Ninh

2/10/96

1410A03

28

14A10010181

Bùi Xuân Chiến

21/08/1996

1410A03

29

14A10010201

Trần Hoàng Thạch

6/12/96

1410A03

30

14A10010014

Nguyễn Thị Đào

4/2/96

1410A04

31

14A10010016

Nguyễn Kim Tiến

19/11/1996

1410A04

32

14A10010051

Đào Thị Lệ

7/10/96

1410A04

33

14A10010090

Lê Thị Lan Hương

21/02/1996

1410A04

34

14A10010127

Trần Trọng Khôi

9/2/96

1410A04

35

14A10010165

Nguyễn Thị Ngọc

24/11/1996

1410A04

(28366 lần xem)