Thông báo v/v Thực hiện chế độ chính sách Miễn Giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018 cho sinh viên

14/10/2017 14:47
Căn cứ công văn số 29/CV-CTSV ngày 28/08/2017 của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, khoa CNTT thông báo:
 1. Yêu cầu các sinh viên diện được hưởng chế độ chính sách đọc kĩ công văn số 29/CV-CTSV và các văn bản liên quan.
 2. Nộp hồ sơ cho khoa:
  1. Thời hạn: trước hạn của nhà trường 01 tuần ở mỗi kì
   • HK1: trước 24/10/2017
   • HK2: trước 07/04/2018
  2. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng khoa (P12) cơ sở 2 khoa CNTT. (Cán bộ trực văn phòng thu hồ sơ và vào sổ theo dõi)
  3. Hồ sơ: theo mẫu yêu cầu trong công văn số 29/CV-CTSV có chữ ký nháy của Cố vấn học tập lớp hành chính của SV xác nhận SV có đăng ký học trong kỳ xin xét.
 3. Khoa giao cán bộ  Lê Thị Nhân, sau hạn nộp hồ sơ nói trên, chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, lập danh sách trình BLĐK kí và bàn giao cho P.CTSV đúng thời hạn yêu cầu.
(26579 lần xem)