Thông báo quy trình đánh giá bài thu hoạch "Tuần SHCDSV 2017"

23/10/2017 15:00
Thông báo v/v hướng dẫn quy trình tổ chức đánh giá bài thu hoạch“Tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên” đầu khóa năm học 2017 – 2018 dành cho SV năm thứ nhất.

Sinh viên truy cập trang: http://tuanshcdsv.hou.edu.vn để xem hướng dẫn sử dụng và tải tài liệu liên quan (cần đặt link tài liệu vào đây ).

Danh sách chia ca

  1. 17A1
  2. 17A2
  3. 17A3
  4. 17A4
  5. 17A5
  6. 17A6
(42054 lần xem)