Thông báo Triệu tập họp trao đổi, phổ biến về hoạt động thực tập HK2 năm học 2017-2018

27/11/2017 21:33
Để triển khai lớp chuyên đề thực tập chuyên ngành (theo hình thức thực tập có giám sát tại doanh nghiệp) trong học kì 2 năm học 2017 - 2018,
Tags: thực tập,

Khoa CNTT Triệu tập các sinh viên đủ điều kiện và các cá nhân liên quan tới dự cuộc họp trao đổi, phổ biến về hoạt động thực tập.

  • Thời gian: 13h30 thứ 2 ngày 04/12/2017 tại Phòng 23 - Cơ sở 2, 96 Định Công.
  • Thành phần: Tổ hướng nghiệp, sinh viên theo danh sách triệu tập, CVHT các lớp 1310A, 1410A.
  • Đơn vị nhận thực tập là một số Doanh nghiệp đối tác với Khoa CNTT.
  • Yêu cầu sinh viên được triệu tập điền thông tin vào biểu mẫu

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TRIỆU TẬP

STT

Lớp hành chính

Mã SV

Họ Tên

1

1310A01

13A10010067

Hoàng Xuân Hiếu

2

1310A01

13A10010012

Tống Thị Khánh Hoài

3

1310A01

13A10010062

Ngô Thị Nhung

4

1310A02

13A10010165

Đặng Thanh Hùng

5

1310A03

13A10010181

Bùi Văn Chung

6

1310A03

13A10010159

Trần Thùy Trang

7

1410A01

14A10010222

Nguyễn Anh Tuấn

8

1310A01

13A10010005

Trần Quang Duy

9

1310A01

13A10010094

Lê Thị Hồng Nhật

10

1310A01

13A10010184

Lương Quốc Toản

11

1310A01

13A10010054

Nguyễn Tuấn Anh

12

1310A01

13A10010075

Kim Thị Hoài

13

1310A03

13A10010080

Nguyễn Thông Hiếu

14

1310A03

13A10010095

Nguyễn Văn Khải

15

1410A03

14A10010201

Trần Hoàng Thạch

16

1310A01

13A10010171

Đỗ Thị Loan

17

1310A02

13A10010162

Nguyễn Xuân Trung

18

1310A03

13A10010023

Vũ Minh Đức

19

1310A03

13A10010097

Dương Xuân Huy

20

1310A03

13A10010139

Tạ Hải Hưng

21

1310A03

13A10010118

Đỗ Tuấn Quỳnh

22

1410A02

14A10010167

Vũ Hoàng Phúc

23

1310A01

13A10010120

Lê Quang Nghĩa

24

1410A04

14A10010206

Lỗ Hồng Quân

25

1310A03

13A10010187

Bùi Đức Hiệp

26

1410A04

14A10010035

Trần Thị Huyền

27

1410A02

14A10010056

Phạm Thị Hương

28

1410A03

14A10010004

Phạm Thị Phương Thảo

29

1310A01

13A10010158

Ôn Chính Tùng

30

1310A02

13A10010039

Lỗ Minh Hậu

31

1310A02

13A10010154

Ngô Thị Huệ

32

1310A02

13A10010110

Nguyễn Tiến Trung

33

1310A03

13A10010001

Lương Viết Chương

34

1410A02

14A10010070

Vũ Thị Mai

35

1410A02

14A10010038

Hoàng Thị Lan

36

1410A02

14A10010209

Thái Hoàng Linh

37

1410A03

14A10010015

Trần Thị Nga

38

1410A04

14A10010039

Trịnh Thị Hồng Oanh

39

1310A02

13A10010008

Nguyễn Duy Độ

40

1310A02

13A10010126

Đào Minh Hải

41

1410A02

14A10010055

Bùi Đức Chiều

42

1410A02

14A10010074

Vũ Đức Thắng

43

1410A02

14A10010042

Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

44

1310A02

13A10010147

Nguyễn Hồng Thái

45

1410A01

14A10010142

Nguyễn Thế Tài

46

1410A02

14A10010034

Lương Xuân Hữu

47

1410A03

14A10010151

Bùi Trọng Minh

48

1410A03

14A10010047

Chu Việt Quỳnh

49

1410A04

14A10010188

Nguyễn Phúc Đạt

50

1410A02

14A10010196

Nguyễn Tuấn Huy

51

1410A02

14A10010113

Nguyễn Hải Long

52

1410A03

14A10010212

Nguyễn Hoàng Thạch Thảo

53

1310A01

13A10010127

Nguyễn Hữu Khánh

54

1310A02

13A10010100

Phùng Gia Tuấn

55

1410A04

14A10010171

Nguyễn Thanh Hương

56

1410A04

14A10010082

Đặng Ngọc Long

57

1310A03

13A10010129

Nguyễn Mạnh Duy

58

1410A01

14A10010141

Nguyễn Cát Ngọc

59

1410A02

14A10010063

Vũ Văn Vinh

60

1410A03

14A10010050

Lê Thùy Dung

61

1410A03

14A10010147

Nguyễn Việt Phong

62

1410A03

14A10010116

Hoàng Hồng Quân

63

1410A04

14A10010158

Nguyễn Đức Hiền

64

1410A04

14A10010043

Vũ Thị Yến

65

1310A03

13A10010172

Nguyễn Thanh Tùng

66

1410A01

14A10010071

Bùi Ngọc Thắng

67

1410A01

14A10010175

Nguyễn Duy Linh

68

1410A01

14A10010005

Nguyễn Tuấn Linh

69

1410A01

14A10010106

Nguyễn Ngọc Thảo

70

1410A02

14A10010033

Lê Ngọc Tuyền

71

1410A03

14A10010045

Nguyễn Mạnh Dũng

72

1410A04

14A10010213

Nguyễn Tuấn Anh

73

1410A04

14A10010017

Đinh Ngọc Dương

74

1310A03

13A10010022

Võ Việt Hưng

75

1410A01

14A10010089

Nguyễn Thành Chung

76

1410A03

14A10010099

Phạm Viết Hải

77

1410A04

14A10010187

Nguyễn Văn Tùng

78

1410A04

14A10010202

Trần Quang Tùng

(24714 lần xem)