Thông báo về triển khai hoạt động Kiến tập doanh nghiệp tháng 12/2017 (số 2)

15/12/2017 15:21
Thông báo Quyết định cử giảng viên giám sát và danh sách sinh viên tham gia kiến tập ngày 20/12/2017.
Tags:

Tổ công tác Hướng nghiệp khoa CNTT thông báo danh sách cho đợt kiến tập 20/12/2017.

Thời gian: 7h30, 20/12/2017 tập trung tại Khoa, di chuyển ra xe tại đầu đường Giải Phóng.

Trang phục: áo đồng phục của Viện ĐH Mở HN, quần dài, dép có quai hậu.

(2915 lần xem)