Thông báo tuyển ứng viên tham gia Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2018

19/03/2018 10:25
Đăng ký tham gia đội tuyển thi Olympic Tin học và Tiếng anh không chuyên năm 2018
Tags: olympic,
-Thời hạn đăng ký đội tuyển Tiếng Anh và Tin học: Từ 19.3.2018 - 22.3.2018 
- Đối tượng: Thi Tin ( Sinh viên năm 1 và năm 2), Thi Tiếng Anh (tất cả sinh viên) 
- Yêu cầu: Mỗi lớp tối thiểu 02 sinh viên (Tin Học), 02 sinh viên (Tiếng Anh
- Đăng ký dự thi:
+ Qua mail: ntqnhu@hou.edu.vn 
+ Tiêu đề thi: Đăng ký tuyển UV tham gia thi OLympic Tin hoc - Tiếng Anh không chuyên 2018
+ Thông tin đăng ký (nội dung Email): (Họ tên, lớp, số đt, môn thi)
- Thi vòng loại tại khoa: Chiều thứ 7 (24.3.2018) - Phòng 33 - Thời gian: 14h00
(33310 lần xem)