Thông báo tuyển thành viên tham gia đội tuyển An toàn thông tin - VNPT SecAthon 2018

05/04/2018 17:51
Với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ, công nghiệp 4.0 đang là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất.
Tags: ATTT, VNPT,

Lúc này, an toàn thông tin lại là một vấn đề cấp bách cần giải quyết. Để nâng cao trình độ thực hành An toàn và bảo mật thông tin cho sinh viên, VNPT đã tổ chức hội thi VNP SecAthon 2018.

Cuộc thi này được tổ chức nhằm

  • Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin (ATTT), đẩy mạnh
  • phong trào học tập, nghiên cứu về ATTT và tôn vinh tài năng trong lĩnh vực ATTT của các cơ sở đào tạo;
  • Tìm kiếm, phát hiện tài năng, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực ATTT.

VNPT SecAthon 2018 sẽ được tổ chức tại Học Viện Bưu Chính Viễn Thông vào ngày 17/05/2018 và được tổ chức thi tập trung trong thời gian 06 với hình thức thi Cướp cờ (Capture The Flag - CTF): 

  • Khai thác lỗi phần mềm (Pwanble),
  • Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng Web
  • Kỹ năng dịch người mã nguồn phần mềm, unpack (Reserve Engineering)
  • Kỹ thuật điều tra, phân tích số (Digital Forensic)

Các thi sinh tham dự sẽ được tổ chức thành các đội tuyển gồm 03 thành viên. Các bạn sinh viên FITHOU yêu thích ATTT và đã học xong học phần An toàn và bảo mật dữ liệu có thể đăng ký tham dự trước ngày 15/04/2018 theo đường dẫn sau: link

(28283 lần xem)