Thông báo triển khai Khảo sát ý kiến học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018

04/04/2018 16:48
Thực hiện hướng dẫn số 03/HD-BTC của Ban tổ chức Đối thoại 2018,

Khoa CNTT thông báo và yêu cầu SV các khoá đang học tập tại khoa tham gia đầy đủ khảo sát của Viện Đại học Mở Hà Nội tại http://survey.hou.edu.vn/khao-sat/khao-sat-y-kien-hoc-vien-sinh-vien.html

Thời hạn: 

STT Khoá hạn trước ngày
1 0011B 13/04/2018
2 1210A 16/04/2018
3 1310A 19/04/2018
4 1410A 22/04/2018
5 1510A 22/04/2018; 25/04/2018
6 1610A 22/04/2018; 28/04/2018
7 1710A 22/04/2018; 28/04/2018

Chú ý:

  1. SV sau khi gửi trả lời khảo sát cần chụp ảnh màn hình (trong đó cửa sổ trình duyệt chiếm 1/2 chiều rộng màn hình, ảnh chụp chứa toàn bộ màn hình cả desktop và đồng hồ hệ thống) và nộp minh chứng cho CVHT theo hướng dẫn Lưu và quản lý minh chứng khoa đã ban hành.
  2. Đề nghị CVHT các lớp:
    1. Theo dõi, đôn đốc SV lớp mình phụ trách thực hiện khảo sát đúng hạn
    2. Trong vòng 02 ngày sau hạn của mỗi lớp, gửi báo cáo danh sách (file Excel) của từng lớp gồm các thông tin: STT, Mã SV, Họ tên SV, Thời gian trả lời khảo sát (theo minh chứng) về VPK CS2 (cô Nguyệt) tổng hợp.
(29456 lần xem)