Thông báo v/v Triệu tập sinh viên, giảng viên tham dự tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa năm 2018

12/04/2018 10:17

Thực hiện kế hoạch số 242/KH-ĐHM; 

Triển khai Kế hoạch học kỳ 2 năm học 2017-2018 của khoa Công nghệ Thông tin,

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo:

 1. Triệu tập các sinh viên; cố vấn học tập; Trưởng, Phó trưởng các bộ môn tham dự tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa năm 2018. Cụ thể:
  • Sinh viên Khóa 1510A xếp hạng năm học thứ 4.
  • Sinh viên các Khóa 1410A, 1310A, 1210A, 0011B.
  • Cố vấn học tập các lớp có sinh viên được triệu tập trên.
  • Trưởng, Phó trưởng các bộ môn
 2. Thời gian tham dự
  • 13:30 ngày 14/04/2018 tại phòng 52 (nội dung Hướng nghiệp);
  • và 7:30’ ngày 27/04/2018 tại phòng 52 (nội dung Chính trị, pháp luật).

Lưu ý:

 • Sau khi tham dự đầy đủ các nội dung trên, sinh viên mới được làm bài khảo sát, đánh giá kết quả của Phòng công tác chính trị sinh viên.
 • Sinh viên tích lũy đủ kết quả sinh hoạt công dân - sinh viên đầu Khóa, giữa Khóa, cuối Khóa mới đủ điều kiện tốt nghiệp.
(29029 lần xem)