Thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất nhập học năm 2017

02/05/2018 11:21
Căn cứ Thông báo ngày 02/05/2018 của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên - Viện Đại học Mở Hà Nội về việc triển khai kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất năm học 2017 - 2018
Tags: BHYT, thông báo,

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch khám sức khỏe:

Địa điểm khám: 96 Định Công - Hà Nội

STT LỚP NGÀY KHÁM THỜI GIAN
1 1710A1, 1710A2, 1710A3 11/05/2018

 7h00-9h30

2 1710A4, 1710A5, 1710A6 11/05/2018 9h30 - 11h00

Khám sức khỏe là điều kiện để hoàn thiện hồ sơ sinh viên, yêu cầu các sinh viên nêu trên tham gia đầy đủ, đúng thời gian qui định.

Ghi chú: Sinh viên không ăn sáng để tiện cho việc xét nghiệm máu được chính xác.

(23701 lần xem)