Thông tin tuyển dụng BIDV

07/05/2018 12:46
Trung tâm CNTT - Ngân hàng BIDV thông báo tuyển dụng cán bộ
Tags:

Trung tâm CNTT – Ngân hàng BIDV đã gửi tới Khoa CNTT - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tuyển dụng cán bộ CNTT.

Thông tin đã được đăng tải tại trang web BIDV : http://bidv.com.vn/Nghe-nghiep/BIDV-tuyen-dung-c--225;n-bo-C--244;ng-nghe-th--244.aspx

Hoặc FB https://www.facebook.com/BIDVbankvietnam/posts/3164867197093675

Khoa gửi tới các bạn sinh viên quan tâm.

(1657 lần xem)