Thông báo triệu tập sinh viên tham dự đối thoại cấp Viện năm 2018

21/05/2018 14:33

- Căn cứ Kế  hoạch số 110/KH-ĐHM của Viện ĐH Mở HN về việc  tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Viện với học viên, sinh viên năm học 2017-2018

- Căn cứ kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2017-2018

Khoa CNTT thông báo và triệu tập các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây tham dự buổi đối thoại cấp Viện theo nội dung chi tiết sau:

  1. Trang phục: đồng phục của Khoa. Nếu Khoa không có đồng phục yêu cầu sinh viên mặc trang phục lịch sự (áo trắng, quần sẫm màu).
  2. Thời gian có mặt: 13h00 ngày 24/05/2018
  3. Địa điểm: Nhà văn hoá Học sinh - Sinh viên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng, Hà Nội)
  4. Sơ đồ chỗ ngồi: xem sơ đồ dưới đây (*)
  5. Danh sách sinh viên được triệu tập: xem danh sách kèm theo dưới đây (**)
 
Sơ đồ chỗ ngồi (*):

Danh sách sinh viên được triệu tập (**):

STT Họ Và Tên Lớp
1 Trần Văn Cường 1510A02
2 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1510A02
3 Bùi Thị Ngọc Hà 1510A02
4 Vương Xuân Sơn 1610A05
5 Nguyễn Anh Thư 1610A05
6 Lê Quang Vinh 1610A05
7 Hồ Hạnh Dung 1610A04
8 Hà Trí Kiên 1610A04
9 Nguyễn Thị Khánh Linh 1610A04
10 Nguyễn Chí Dũng 1610A06
11  Phạm Ngọc Phúc 1610A06
12 Trần Mạnh Hùng 1610A06
13 La Thế Đức 1510A06
14 Vũ Thị Thu Hà 1510A06
15 Hoàng Thị Hồng Hạnh 1510A06
16 Nguyễn Duy Huỳnh 1610A02
17 Vũ Viết Hưng 1610A02
18 Phan Đình Khánh 1610A02
19 Bùi Đăng Khoa 1610A02
20 Cao Đình An 1510A01
21 Nguyễn Thị Phương Anh 1510A01
22 Ngô Thị Mai Linh 1610A03
23 Trần Thị Lan Anh 1610A03
24 Trần Huy Sơn 1610A03
25 Nguyễn Phương Anh 1510A05
26 Nguyễn Thị Hiếu 1510A05
27 Nguyễn Ngọc Chinh 1510A05
28  Phan Văn Thảo 1510A04
29 Tạ Duy Mạnh 1510A04
30 Ứng Hồng Sơn 1510A04
(21419 lần xem)