Thông báo v/v Tổ chức đánh giá bài thu hoạch SHCD dành cho sv cuối khóa năm học 2017-2018

22/05/2018 10:10
 
Lịch kiểm tra: từ 06:45 ngày 25/5/2018 (lịch chi tiết xem tại bảng tin hoặc website của Khoa).
Địa điểm: Phòng máy tại CS2 của Khoa. 
Hình thức làm bài đánh giá thu hoạch thực hiện theo thông báo ngày 4/4/2018 của BTC Tuần SHCDSV giữa và cuối khóa năm học 2017-2018 của Viện ĐH Mở HN, như sau:
 • Nhận tài liệu và các nội dung liên quan đến bài đánh giá (tài liệu tham khảo tại website: tuanshcdsv.hou.edu.vn);
 • Xem thông báo về thời gian tổ chức đánh giá của Khoa;
 • Nghiên cứu quy trình và các quy định về đánh giá kết quả bài thu hoạch Tuần SHCDSV năm học 2017 – 2018;
 • Sinh viên đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ website: tuanshcdsv.hou.edu.vn thông qua tài khoản và mật khẩu do BTC cấp;
 • Thời gian tiến hành làm bài: 15 phút (Hệ thống sẽ tự động đóng tài khoản khi hết thời gian, nếu sinh viên chưa hoàn thành bài làm của mình, kết quả sẽ được tính tại thời điểm hết giờ).
 • SV kiểm tra lại bài làm trước khi nhấn vào nút HOÀN THÀNH để nộp bài và nhận kết quả (ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT).
 • Hệ thống sẽ thông báo kết quả tổng số điểm đạt được và tỷ lệ % tổng điểm
  • Kết quả >= 75%: ĐẠT;
  • Kết quả < 75%: KHÔNG ĐẠT - BẠN PHẢI HỌC LẠI CHƯƠNG TRÌNH NÀY

Lưu ý: SV mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh để kiểm tra

(26312 lần xem)