Thông báo điều chỉnh các lớp tín chỉ HK1 năm học 2018-2019

19/08/2018 09:46
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 12:00 ngày 18/08/2018, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau
Tags: tín chỉ, CTMS,
 1. Hủy một số lớp do số đăng ký quá ít.
  Để đảm bảo quyền học tập của sinh viên, những sinh viên đã có đăng ký trong các lớp bị hủy được tự động chuyển sang các lớp cùng môn, cùng lịch, còn chỉ tiêu.
  Môn học Số tín chỉ Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK
  An ninh mạng máy tính 3 AAN0072018.2 Nguyễn Đức Tuấn 7
  Đại số và hình giải tích 3 AAB4062018.5 Nguyễn Trọng Toàn 13
  Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 4 AAS5112018.4 Trương Công Đoàn 15
  Lập trình cho Thiết bị di động nâng cao 3 AAW0232018.2 Lê Hữu Dũng 0
  Lập trình trên thiết bị di động 3 AAS7132018.5 Trương Công Đoàn 17
  Lập trình Web 4 AAW7112018.4 Nguyễn Đức Tuấn 23
  Nguyên lý hệ điều hành 3 AAS6172018.3,  Nguyễn Thanh Tùng 18
  Quản trị hệ thống Linux 2 AAN0092018.2 Trần Tiến Dũng (c) 11
  Toán rời rạc 4 AAB3192018.5 Nguyễn Trọng Toàn 21
  Ứng dụng UML trong phân tích và thiết kế 3 AAS0182018.2 Mai Thị Thúy Hà 0
 2. Điểu chuyển 30 đăng ký cuối cùng ở lớp MHN1062018.3 (cô Nguyễn Thị Huyền) sang lớp MHN1062018.4 (cô Trần Lan Hương) để đảm bảo điều kiện học tập tốt hơn cho 2 lớp này.
 3. Theo đề nghị của Bộ môn cơ sở: thay thế giảng viên lớp AAB4012018.3 môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật từ Trịnh Thị Xuân sang Nguyễn Thuỳ Linh
 4. Theo đề nghị của Tổ công tác hướng nghiệp:
  1. Mở 01 lớp Chuyên đề thực tập Chuyên ngành để ghi nhận kết quả thực tập cho những SV đã tham gia chương trình thực tập có giám sát tại doanh nghiệp trước HK1 năm 2018-2019.
  2. Mở 01 lớp Chuyên đề thực tập Chuyên ngành mới cho những SV khoá 1410A trở về trước đăng ký, học tập theo chương trình thực tập có giám sát tại doanh nghiệp trong HK1 năm 2018-2019.
 5. Lớp đồ án tốt nghiệp đợt HK1 năm học 2018-2019:
  Điều kiện để được làm đồ án tương ứng theo cách tính điểm của QĐ 289/QĐ-ĐHM là từ 120 tín chỉ và điểm TBCTL từ 2.5. Khoa chấp nhận xem xét đơn xin làm đồ án của
  những Sv có nguyện vọng và thoả mãn điều kiện từ 117 tín chỉ và điểm TBCTL từ 2.25. Quy trình đăng ký lớp, đăng ký và nộp đề cương đồ án, nộp đơn (nếu cần) thực hiện theo Kế hoạch đã công bố.
 6. Những sinh viên đang xếp hạng học lực Yếu cần giảm số tín chỉ đăng ký kì này về từ 10 đến 14 tín chỉ để có thể học tập hiệu quả. Việc huỷ đăng ký thực hiện bằng cách đề nghị thông qua Cố vấn học tập trước 21/08/2018. Quá hạn này, các SV Yếu vẫn còn có đăng ký vượt 14 tín chỉ sẽ tự động bị huỷ bớt để đảm bảo quy chế.
(24598 lần xem)