Thông báo số 2 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK1 năm học 2018-2019

20/08/2018 16:58
Căn cứ kết quả điều chỉnh đăng ký tín chỉ đến hết 12:00 ngày 19/08/2018, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau:
Tags: tín chỉ, CTMS,
  1. Mở mới lớp tín chỉ ở các môn, đăng ký trong ngày 21/08/2019:
    1. Lập trình Hệ thống (lịch học Chiều thứ 2)
    2. Lập trình Hướng sự kiện (lịch học Chiều thứ 5)
    3. Giải tích 2 (lịch học Chiều thứ 5)
    4. Chuyên đề Thực tập ngành (lịch học Sáng thứ 6)
  2. Lớp chuyên đề thực tập ngành bắt buộc đăng ký (thông qua CVHT) đối với sinh viên khóa 1410A trở về trước đủ điều kiện tiên quyết để đảm bảo tiến độ đào tạo (có danh sách SV kèm theo). Sinh viên khóa 1510A đủ điều kiện có thể đăng ký trong số các chỉ tiêu còn lại.

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NGÀNH BẮT BUỘC

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp
1 11A100074 Vũ Văn Duy '18/07/1993 0011B2
2 12A10010011 Thái Anh Tú '22/01/1994 1210A04
3 12A10010138 Nguyễn Quốc Cường '28/11/1994 1210A05
4 13A10010100 Phùng Gia Tuấn '10/04/1995 1310A02
5 13A10010118 Đỗ Tuấn Quỳnh '21/08/1995 1310A03
6 13A10010139 Tạ Hải Hưng '16/05/1995 1310A03
7 14A10010012 Đặng Văn Duy '02/01/1996 1410A01
8 14A10010036 Nguyễn Đình Diến '25/03/1996 1410A01
9 14A10010089 Nguyễn Thành Chung '08/04/1996 1410A01
10 14A10010106 Nguyễn Ngọc Thảo '16/06/1996 1410A01
11 14A10010033 Lê Ngọc Tuyền '25/05/1996 1410A02
12 14A10010056 Phạm Thị Hương '07/09/1996 1410A02
13 14A10010038 Hoàng Thị Lan '23/12/1996 1410A02
14 14A10010042 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ '17/02/1996 1410A02
15 14A10010138 Nguyễn Quang Hợp '09/06/1996 1410A02
16 14A10010022 Lê Thị Nga '04/04/1996 1410A02
17 14A10010203 Đào Duy Sơn '07/03/1996 1410A02
18 14A10010063 Vũ Văn Vinh '14/02/1996 1410A02
19 14A10010115 Vũ Quang Hiệp '01/04/1996 1410A02
20 14A10010209 Thái Hoàng Linh '14/03/1996 1410A02
21 14A10010086 Đào Thanh Tuấn '19/03/1996 1410A02
22 14A10010124 Nguyễn Thị Thu An '06/09/1996 1410A02
23 14A10010045 Nguyễn Mạnh Dũng '22/07/1996 1410A03
24 14A10010004 Phạm Thị Phương Thảo '01/11/1996 1410A03
25 14A10010078 Dương Ngọc Quang Anh '04/02/1996 1410A03
26 14A10010147 Nguyễn Việt Phong '04/12/1996 1410A03
27 14A10010094 Trần Văn Tú '23/02/1996 1410A03
28 14A10010125 Nguyễn Thế Trung '10/05/1996 1410A03
29 14A10010128 Đỗ Minh Châu '26/05/1996 1410A03
30 14A10010151 Bùi Trọng Minh '10/04/1996 1410A03
31 14A10010069 Trần Công Sơn '01/04/1995 1410A03
32 14A10010228 Trần Mạnh Thắng '07/07/1996 1410A03
33 14A10010216 Nguyễn Minh Hoàng '28/12/1996 1410A03
34 14A10010025 Đặng Thị Khánh Hoà '26/02/1996 1410A03
35 14A10010155 Vũ Xuân Quân '03/02/1996 1410A04
36 14A10010043 Vũ Thị Yến '04/10/1996 1410A04
37 14A10010171 Nguyễn Thanh Hương '12/06/1996 1410A04
38 14A10010213 Nguyễn Tuấn Anh '12/08/1996 1410A04
39 14A10010188 Nguyễn Phúc Đạt '16/09/1996 1410A04
40 14A10010158 Nguyễn Đức Hiền '04/06/1996 1410A04
41 14A10010082 Đặng Ngọc Long '18/11/1996 1410A04
42 14A10010018 Nguyễn Minh Chí '13/12/1996 1410A04
43 14A10010098 Vũ Thành Công '11/10/1995 1410A04
44 14A10010184 Phan Thành Quyết '12/11/1996 1410A04
45 14A10010206 Lỗ Hồng Quân '28/06/1996 1410A04
(28505 lần xem)