Thông báo Kế hoạch đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2018

23/10/2018 16:05

Tổ Kế hoạch đào tạo - Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch đăng ký dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2018 cho sinh viên hệ chính quy chưa thi hay thi chưa đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ ở các đợt trước, hoặc sinh viên đã đạt chuẩn đầu ra NLNN từ trước nhưng kết quả đã quá thời hạn có hiệu lực để xét, như sau:

 • Thời gian đăng ký và nộp lệ phí dự thi: Thứ Hai ngày 29/10/2018  (sáng: 8h30-11h;  chiều: 13h-16h)
 • Lệ phí dự thi(nộp cùng khi đăng ký thi): theo định mức trong Kế hoạch thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ năm 2018 của Viện Đại học Mở Hà Nội. 
 • Địa điểm đăng ký:  Phòng 17.
 • Kế hoạch thi:
  • Thời gian thi: dự kiến trong khoảng 05-15/11/2018
  • Lịch thi cụ thể: được thông báo sau khi có danh sách thí sinh dự thi.
 • Lưu ý:
  • Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh, đề thi mẫu, … được đăng tải trên website của Viện Đại học Mở Hà nội (mục Văn bản - Đào tạo)
  • Các thí sinh trượt ở kỹ năng nào ở lần thi thứ nhất sẽ thi lại kỹ năng đó (01 lần)
  • Các thí sinh thi 2 lần không đạt sẽ phải thi lại cả 4 kỹ năng.
  • Các sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ đạt theo chuẩn quốc tế còn giá trị sử dụng, nếu muốn có thể nộp bản photo công chứng cho Khoa (kèm theo bản gốc đối chiếu) để được xem xét miễn thi, thời gian nộp: thứ Hai ngày 29/10/2018,  trong giờ hành chính, tại phòng 17. Bảng tham chiếu quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương xem tại website của Viện Đại học Mở Hà nội (mục Văn bản - Đào tạo)
  • Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ có hiệu lực để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong vòng 24 tháng.
(24221 lần xem)