Tinh Vân tuyển dụng một số vị trí tại Hà Nội

07/11/2018 14:21
Thông tin tuyển dụng chi tiết các bạn có thể theo dõi qua các liên kết
Tags:
1.       Project Manager (1500$): http://tuyendung.tinhvan.com/vitri/261

2.       .Net Developer (700-1200$): http://tuyendung.tinhvan.com/vitri/257

3.       QA Dự án (600-1000$): http://tuyendung.tinhvan.com/vitri/263

4.       Thư ký dự án (500-700$): http://tuyendung.tinhvan.com/vitri/262

5.       Test white box (700-1200$): làm trong mảng tài chính ngân hàng, với các domain về tài chính

 

 

(1973 lần xem)