Lịch thi và DS thi đánh giá thu hoạch "Tuần sinh hoạt CDSV" đầu khóa lần 2 năm học 2018-2019

09/11/2018 16:32

Khoa thông báo danh sách sinh viên và lịch thi đánh giá kết quả bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" đầu khóa năm học 2018-2019, lần 2 như sau:

  1. Thời gian thi: 12:45  thứ Tư ngày 14/11/2018
  2. Địa điểm thi: phòng P32
  3. Yêu cầu:   Sv tham khảo tài liệu và quy trình đánh giá trên website tuanshcdsv.hou.edu.vn;  Sv đi thi đem theo CMND/Thẻ căn cước và phải xuất trình khi được yêu cầu
  4. Danh sách thi:
STT Mã sinh viên Lớp Họ và tên Ngày sinh
1 18A10010107 1810A01 Bùi Ngọc Long '08/11/2000
2 18A10010357 1810A01 Lưu Văn Nam '21/10/2000
3 18A10010346 1810A02 Bùi Đại Phát '22/11/2000
4 18A10010260 1810A02 Bùi Quang Sáng '15/09/2000
5 18A10010049 1810A03 Phạm Thị Diệp '23/04/2000
6 18A10010175 1810A03 Kiều Đức Đạt '11/12/2000
7 18A10010051 1810A03 Trịnh Xuân Đạt '19/07/2000
8 18A10010304 1810A03 Trần Thế Long '12/12/2000
9 18A10010217 1810A04 Vũ Đức Anh '06/10/2000
10 18A10010336 1810A04 Phạm Quang Đạt '26/09/2000
11 18A10010178 1810A04 Nguyễn Trung Hiếu '13/07/2000
12 18A10010339 1810A04 Khương Văn Toàn '22/03/2000
13 18A10010295 1810A05 Nguyễn Huy Kiên '06/11/2000
14 18A10010324 1810A05 Đoàn Văn Nghĩa '25/01/2000
15 18A10010179 1810A05 Lê Minh Quang '26/06/2000
(21537 lần xem)