Thông báo tổ chức Hội thảo Hướng nghiệp (trong khuôn khổ tuần sinh hoạt công dân giữa khóa năm học 2018 - 2019)

14/12/2018 11:17
Thông báo tổ chức Hội thảo Hướng nghiệp (trong khuôn khổ tuần sinh hoạt công dân giữa khóa năm học 2018 - 2019) Thực hiện kế hoạch số 3711/KH-ĐHM về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa" năm học 2018 - 2019, khoa CNTT thông báo:

Tổ chức Hội thảo Hướng nghiệp (trong khuôn khổ tuần sinh hoạt công dân giữa khóa năm học 2018 - 2019)

 1. Thời gian: ngày 21/12/2018, chi tiết như sau:
  • Sáng từ 8h00:
   • P51 -  Công ty Usol VietNam (lớp tín chỉ CDSVGK2018.3)
   • P52 -  Công ty Công ty Cổ phần MISA(lớp tín chỉ CDSVGK2018.2)
  • Chiều từ 13h30:
   • P51 - Công ty FPT Infomation System (lớp tín chỉ CDSVGK2018.5)
   • P52 - Công ty Thương mại điện tử SUDO (lớp tín chỉ CDSVGK2018.4) 
 2. Địa điểm: Khu giảng đường - Khoa CNTT 
 3. Thành phần:
  • Sinh viên khoá 1610A và sinh viên các khoá khác xếp hạng năm thứ 2, 3 (tính đến trước năm học 2018-2019)
  • Sinh viên ngoài diện trên nhưng chưa hoàn thành Tuần SH công dân sinh viên giữa khoá.
  • Trưởng/Phó các Bộ môn 
 4. Qui trình thực hiện:
  1. Sinh viên (đã nói trong mục 3) đăng ký lớp tín chỉ tương ứng (từ 13:00 17/12/2018)
  2. Sinh viên dự hội thảo theo phòng và lịch đã đăng ký, có điểm danh
  3. Sinh viên làm, nộp báo cáo thu hoạch (theo thông báo của BTC)
  4. Sinh viên tiếp tục tham gia nội dung còn lại của Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên giữa khoá (theo dõi thông báo tiếp theo)
 5. Lưu ý: sinh viên phải đạt kết quả của tất cả các tuần sinh hoạt Công dân sinh viên Đầu khóa, Giữa khóa và Cuối khóa mới đủ điều kiện được xét công nhận tốt nghiệp.
(26759 lần xem)