Thông báo số 2 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK2 năm học 2018-2019

02/01/2019 00:51
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 01/01/2019, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau
 1. Hủy một số lớp do số đăng ký quá ít.
  Để đảm bảo quyền học tập của sinh viên, những sinh viên đã có đăng ký trong các lớp bị hủy được tự động chuyển sang các lớp cùng môn, cùng lịch, còn chỉ tiêu.
  Môn Số tín chỉ Tên lớp Giảng viên Số Đăng ký
  Quản trị mạng 3 AAN4052018.214 Trần Tiến Dũng (c) 22
 2. Để tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các lớp, khoa điều chỉnh những đăng ký cuối cùng, không trùng lịch ở những lớp đông (> 65 sv) về lớp vắng hơn ở một số môn:
  1. An ninh và Bảo mật dữ liệu
  2. Giải tích 2
  3. Tiếng Anh chuyên ngành
  4. Thực hành Lập trình Web nâng cao
 3. Tiếp tục nhận đăng ký ở những lớp mới mở theo Thông báo số 1 và các lớp thuộc chuyên ngành Mạng và An toàn Hệ thống đến hết ngày 04/01/2019. Lưu ý SV diện học chậm, học muộn cần đăng ký các lớp này để theo kịp tiến độ.
  1. Lập trình Web nâng cao
  2. Lập trình Web (dành cho khoá 14A trở về trước)
  3. Kỹ thuật Lập trình cơ sở
  4. Tin học Đại cương
  5. Nguyên lý
(21869 lần xem)