Thông báo tổ chức Nội dung các chuyên đề chuyên sâu và các kỹ năng liên quan đến sinh viên (trong khuôn khổ tuần sinh hoạt công dân giữa khóa năm học 2018 - 2019

02/01/2019 13:34
Thực hiện kế hoạch số 3711/KH-ĐHM về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa" năm học 2018 - 2019, khoa CNTT thông báo:
Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa năm học 2018 – 2019 Nội dung các chuyên đề chuyên sâu và các kỹ năng liên quan đến sinh viên (tiếp nối Phần 1: hoạt động Hướng nghiệp cho SV giữa khoá đã tổ chức ngày 21/12/2018)
1. Thời gian: ngày 04/01/2019, chi tiết như sau:
o Sáng từ 8h00:
- P51: lớp tín chỉ CDSVGK2018.2
- P52: lớp tín chỉ CDSVGK2018.3
o Chiều từ 13h30:
- P51: lớp tín chỉ CDSVGK2018.4
- P52: lớp tín chỉ CDSVGK2018.5, CDSVGK2018.230
2. Địa điểm: Khu giảng đường - Khoa CNTT 
3. Thành phần:
o Cố vấn học tập của tất cả các lớp (ca 08:00 04/01/2019)
o Sinh viên có tên trong các lớp tín chỉ trên (chú ý xem lại lịch học trên hệ thống do có sắp xếp lại SV giữa các lớp để tối ưu lịch học)
4. Qui trình thực hiện:
   1. Sinh viên dự hội thảo theo phòng và lịch đã bố trí lại, có điểm danh.
   2. Sinh viên làm bài thi trắc nghiệm trên hệ thống trực tuyến (theo thông báo của BTC)
   3. Lưu ý: sinh viên phải đạt kết quả của tất cả các tuần sinh hoạt Công dân sinh viên Đầu khóa, Giữa khóa và Cuối khóa mới đủ điều kiện được xét công nhận tốt nghiệp.
(21998 lần xem)