Thông báo về hoạt động thực tập có giám sát tại doanh nghiệp học kì 2 năm học 2018 - 2019

02/01/2019 14:40
Để triển khai lớp chuyên đề thực tập chuyên ngành (theo hình thức thực tập có giám sát tại doanh nghiệp) trong học kì 2 năm học 2018 - 2019
Tags: thực tập,

Tổ hướng nghiệp, Bộ môn Công nghệ phần mềm triệu tập các sinh viên thuộc lớp môn AAW0262018.1, AAZ7192018.3DN tới nghe trao đổi, phổ biến về hoạt động thực tập có giám sát tại doanh nghiệp đợt HK2 năm học 2018-2019.

  • Thời gian: 10h30 thứ 6 ngày 04/01/2019 tại Phòng 21 - Khu giảng đường.
  • Thành phần: Giảng viên phụ trách lớp, sinh viên thuộc lớp môn.
  • Đơn vị nhận thực tập là một số Doanh nghiệp đối tác với Khoa CNTT.
  • Yêu cầu:
    • Trước 04/01, sinh viên được triệu tập điền thông tin vào biểu mẫu
    • Sinh viên mang theo cam kết (theo mẫu) để nộp tại 
(23157 lần xem)