Thông báo triệu tập sinh viên năm cuối và CVHT tham dự họp về rà soát tiến độ học tập và điều kiện xét tốt nghiệp

21/02/2019 16:10

Thời gian: 10:30 ngày 26/2/2019 (có điểm danh sinh viên) 

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Khu giảng đường - khoa CNTT

 

Đối tượng:

  1. Được triệu tập (có danh sách kèm theo):
    1. Sinh viên năm cuối chưa được xét TN có tên trong DS kèm theo
    2. Cố vấn học tập của các lớp có SV thuộc danh sách trên.
  2. Và các sinh viên khác có quan tâm (không thuộc danh sách trên)

Lưu ý: Các SV được triệu tập (diện bắt buộc) nếu vắng mặt sẽ phải tự chịu trách nhiệm về việc xin được xét công nhận TN theo quy định và sẽ bị trừ vào điểm  rèn luyện tương ứng.

 

Danh sách sinh viên được triệu tập:

 

TTK TTL Lớp Mã SV Họ và  Tên
1 1 0011B1 11A100005 Ngô Quang Bình
2 2 0011B1 11A100014 Phạm Văn Định
3 3 0011B1 11A100017 Nguyễn Văn
4 4 0011B1 11A100028 Cố Phi Long
5 5 0011B1 11A100039 Nguyễn Văn Quân
6 6 0011B1 11A100043 Phạm Công Tôn Sơn
7 7 0011B1 11A100049 Lã Duy Tùng
8 8 0011B1 10A110057 Trần Đức Vinh
9 1 0011B2 11A100065 Kim Ngọc Anh
10 2 0011B2 11A100074 Vũ Văn Duy
11 3 0011B2 11A100081 Đặng Quốc Hải
12 4 0011B2 11A100086 Hà Mạnh Hùng
13 5 0011B2 11A100092 Nguyễn Văn Lộc
14 6 0011B2 11A100097 Nguyễn Thị Nga
15 7 0011B2 11A100106 Đỗ Phi Quyết
16 8 0011B2 11A100118 Phạm Văn Tiến
17 1 0011B3 11A100142 Phạm Xuân Đoan
18 2 0011B3 11A100146 Lê Việt
19 3 0011B3 11A100149 Lê Văn Hiệp
20 4 0011B3 11A100150 Nguyễn Ngọc Hoàng
21 5 0011B3 11A100171 Trịnh Trần Thanh Quang
22 6 0011B3 11A100172 Nguyễn Hữu Quân
23 7 0011B3 11A100178 Đặng Đức Toàn
24 8 0011B3 11A100190 Nguyễn Thành Trung
25 1 0011B4 11A100197 Phan Cao Chất
26 2 0011B4 11A100198 Vũ Văn Chính
27 3 0011B4 11A100206 Nguyễn Văn Đức
28 4 0011B4 11A100209 Vũ Đình Hải
29 5 0011B4 11A100211 Phùng Trọng Hiếu
30 6 0011B4 11A100214 Trần Ngọc Hưng
31 7 0011B4 11A100219 Bùi Duy Long
32 8 0011B4 11A100222 Nguyễn Văn Minh
33 9 0011B4 11A100239 Nguyễn Văn Thanh
34 10 0011B4 11A100247 Tạ Xuân Tiến
35 11 0011B4 11A100252 Nguyễn Văn Tùng
36 1 0011B5 11A100279 Trần Thị Liên
37 2 0011B5 11A100291 Nguyễn Hữu Quang
38 3 0011B5 11A100315 Nguyễn Xuân Trường
39 4 0011B5 11A100303 Phạm Thanh Tùng
40 1 0011B6 11A100322 Đặng Đình Tuấn Anh
41 2 0011B6 10A110178 Nguyễn Đắc Dũng
42 3 0011B6 10A110129 Nguyễn Đức Hiếu
43 4 0011B6 11A100341 Trịnh Sơn Hiển
44 5 0011B6 10A110135 Nguyễn Thị Linh
45 6 0011B6 11A100364 Lục Văn Nhiệm
46 7 0011B6 11A100372 Nguyễn Đức Thạnh
47 1 1210A01 12A10010151 Nguyễn Hoàng Anh
48 2 1210A01 12A10010217 Nguyễn Dương Thành
49 3 1210A01 12A10010284 Nguyễn Đức Xuân
50 1 1210A02 12A10010054 Trần Đức Bích
51 2 1210A02 12A10010018 Đỗ Đăng Dũng
52 3 1210A02 12A10010257 Nguyễn Công Hải
53 4 1210A02 12A10010143 Trần Văn Hiện
54 5 1210A02 12A10010239 Đoàn Văn Hiệu
55 6 1210A02 12A10010105 Trịnh Đình Mạnh
56 7 1210A02 12A10010050 Lê Minh Quân
57 8 1210A02 12A10010209 Đinh Hồng Sơn
58 9 1210A02 12A10010215 Nguyễn Ngọc Thành
59 10 1210A02 12A10010226 Lê Gia Thắng
60 11 1210A02 12A10010197 Đào Huy Thịnh
61 1 1210A03 12A10010053 Vũ Văn Điển
62 2 1210A03 12A10010083 Lê Minh Đức
63 3 1210A03 12A10010260 Bạch Văn Hiếu
64 4 1210A03 12A10010062 Trần Quang Nam
65 5 1210A03 12A10010128 Nguyễn Hải Ninh
66 6 1210A03 12A10010034 Nguyễn Chí Thanh
67 7 1210A03 12A10010198 Đặng Thanh Tùng
68 8 1210A03 12A10010010 Bùi Anh
69 1 1210A04 12A10010046 Đỗ Thị Khuyên
70 2 1210A04 12A10010242 Phạm Thế Sơn
71 3 1210A04 12A10010237 Nguyễn Văn Tuấn
72 4 1210A04 12A10010262 Nguyễn Thanh Tùng
73 5 1210A04 12A10010011 Thái Anh
74 1 1210A05 12A10010138 Nguyễn Quốc Cường
75 2 1210A05 12A10010278 Đào Quang Dũng
76 3 1210A05 12A10010252 Nguyễn Trọng Giáp
77 4 1210A05 12A10010270 Phạm Thị Hường
78 5 1210A05 12A10010271 Dương Trung Kiên
79 6 1210A05 12A10010295 Lê Đăng Long
80 7 1210A05 12A10010286 Đặng Thị Mỵ
81 8 1210A05 12A10010211 Nguyễn Quốc Phong
82 9 1210A05 12A10010289 Nguyễn Thế Toàn
83 10 1210A05 12A10010296 Nguyễn Thị Trang
84 1 1210A06 12A10010343 Phạm Minh Đoàn
85 2 1210A06 12A10010339 Đặng Văn Đức
86 3 1210A06 12A10010325 Nguyễn Hữu Giáp
87 4 1210A06 12A10010314 Lê Văn Hải
88 1 1310A01 13A10010005 Trần Quang Duy
89 2 1310A01 13A10010067 Hoàng Xuân Hiếu
90 3 1310A01 13A10010075 Kim Thị Hoài
91 4 1310A01 13A10010012 Tống Thị Khánh Hoài
92 5 1310A01 13A10010140 Đỗ Trung Hòa
93 6 1310A01 13A10010094 Lê Thị Hồng Nhật
94 7 1310A01 13A10010050 Đỗ Mạnh Toàn
95 1 1310A02 13A10010027 Nguyễn Đức Anh
96 2 1310A02 13A10010125 Trần Duy Anh
97 3 1310A02 13A10010021 Nguyễn Thị Hoa
98 4 1310A02 13A10010163 Đào Bá Hòa
99 5 1310A02 13A10010154 Ngô Thị Huệ
100 6 1310A02 13A10010015 Phan Mạnh Linh
101 7 1310A02 13A10010148 Hoàng Văn Quân
102 8 1310A02 13A10010085 Phạm Văn Sơn
103 9 1310A02 13A10010147 Nguyễn Hồng Thái
104 10 1310A02 13A10010162 Nguyễn Xuân Trung
105 1 1310A03 13A10010149 Nguyễn Hải Anh
106 2 1310A03 13A10010181 Bùi Văn Chung
107 3 1310A03 13A10010083 Trương Mỹ Dung
108 4 1310A03 13A10010023 Vũ Minh Đức
109 5 1310A03 13A10010150 Đỗ Trung Hiếu
110 6 1310A03 13A10010080 Nguyễn Thông Hiếu
111 7 1310A03 13A10010095 Nguyễn Văn Khải
112 8 1310A03 13A10010002 Trương Văn Quảng
113 9 1310A03 13A10010118 Đỗ Tuấn Quỳnh
114 10 1310A03 13A10010122 Đỗ Thị Thuý
115 11 1310A03 13A10010159 Trần Thùy Trang
116 12 1310A03 13A10010133 Hoàng Xuân
117 1 1410A01 14A10010143 Vũ Duy Anh
118 2 1410A01 14A10010083 Vũ Thế Hiếu
119 3 1410A01 14A10010007 Đàm Thị Quỳnh
120 4 1410A01 14A10010106 Nguyễn Ngọc Thảo
121 5 1410A01 14A10010052
122 1 1410A02 14A10010080 Doãn Hoàng Giang
123 2 1410A02 14A10010084 Lê Thu
124 3 1410A02 14A10010056 Phạm Thị Hương
125 4 1410A02 14A10010209 Thái Hoàng Linh
126 5 1410A02 14A10010070 Vũ Thị Mai
127 6 1410A02 14A10010167 Vũ Hoàng Phúc
128 7 1410A02 14A10010074 Vũ Đức Thắng
129 8 1410A02 14A10010042 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ
130 9 1410A02 14A10010033 Lê Ngọc Tuyền
131 1 1410A03 14A10010128 Đỗ Minh Châu
132 2 1410A03 14A10010006 Nguyễn Thị Hoài
133 3 1410A03 14A10010067 Phạm Văn Long
134 4 1410A03 14A10010015 Trần Thị Nga
135 5 1410A03 14A10010194 Bùi Đình Quý
136 6 1410A03 14A10010212 Nguyễn Hoàng Thạch Thảo
137 7 1410A03 14A10010004 Phạm Thị Phương Thảo
138 8 1410A03 14A10010201 Trần Hoàng Thạch
139 9 1410A03 14A10010183 Trần Thị Thu
140 1 1410A04 14A10010035 Trần Thị Huyền
141 2 1410A04 14A10010082 Đặng Ngọc Long
142 3 1410A04 14A10010039 Trịnh Thị Hồng Oanh
143 4 1410A04 14A10010037 Trần Xuân Trường
144 5 1410A04 14A10010202 Trần Quang Tùng
145 1 1510A01 15A10010293 Trần Như Đông
146 2 1510A01 15A10010188 Nguyễn Trung Kiên
147 3 1510A02 15A10010118 Bùi Tiến Anh
148 4 1510A02 15A10010083 Nguyễn Bá Linh
149 5 1510A02 15A10010177 Lưu Thảo Nguyên
150 6 1510A02 15A10010031 Nguyễn Bá Thái
151 1 1510A03 15A10010071 Dương Phương Anh
152 2 1510A03 15A10010036 Nguyễn Quốc
153 1 1510A04 15A10010234 Phạm Khánh
154 2 1510A04 15A10010080 Dương Đắc Khanh
155 3 1510A04 15A10010091 Nguyễn Thị Ngân
156 4 1510A04 15A10010192 Nguyễn Văn Tính
157 1 1510A05 15A10010208 Nguyễn Tuấn Anh
158 2 1510A05 15A10010220 Trần Thị Thuý Hằng
159 3 1510A05 15A10010125 Nguyễn Như Hiển
160 4 1510A05 15A10010206 Nguyễn Duy Phương
161 5 1510A05 15A10010232 Khổng Văn Sứng
162 6 1510A06 15A10010070 Đoàn Hoàng Anh
163 7 1510A06 15A10010121 Phạm Tiến Hùng
164 8 1510A06 15A10010252 Nguyễn Ngọc Long
(22065 lần xem)