Thông báo triệu tập tham dự buổi Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2018-2019

26/02/2019 15:09
13:30 ngày 1/3/2019, khoa CNTT tổ chức hoạt động Đối thoại cấp cơ sở năm học 2018-2019.
Tags:
Khoa CNTT thông báo và triệu tập tham dự buổi đối thoại cấp cơ sở, như sau:
  • Thời gian: 13h30 ngày 1/3/2019 
  • Địa điểm: P52 khu Giảng đường khoa CNTT
  • Thành phần triệu tập:
    1. Toàn thể cán bộ, giảng viên của Khoa
    2. Các SV có tên trong danh sách sau:

 

STT Họ và Tên Lớp
1 Nguyễn Quốc Cường 1210A05
2 Phạm Minh Đoàn 1210A06
3 Nguyễn Thanh Tùng 1310A01
4 Trần Duy Anh 1310A02
5 Trương Văn Quảng 1310A03
6 Phạm Minh Hòa 1410A01
7 Bùi Đình Nghĩa 1410A02
8 Nguyễn Minh Hoàng 1410A03
9 Vũ Hồng Đăng 1410A04
10 Đỗ Thị Thu Trang 1510A01
11 Phạm Đức Thành 1510A01
12 Bùi Thị Ngọc Hà 1510A02
13 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1510A02
14 Dương Phương Anh 1510A03
15 Hoàng Văn Điều 1510A03
16 Nguyễn Thị Huyền Thương 1510A04
17 Nguyễn Hoàng Linh 1510A04
18 Trương Quốc Bảo 1510A05
19 Bùi Văn Thảo 1510A05
20 Cao Thế Vinh 1510A06
21 Bùi Hồng Quân 1510A06
22 Nguyễn Văn Dũng 1610A01
23 Bùi Ngọc Lâm 1610A01
24 Nguyễn Thành Quang 1610A01
25 Nguyễn Đức Việt 1610A02
26 Phạm Văn Đức 1610A02
27 Vũ Thành Trung 1610A02
28 Trần Thị Lan Anh 1610A03
29 Nông Đức Hiếu 1610A03
30 Vũ Đức Anh 1610A03
31 Phạm Tiến Thành 1610A04
32 Đoàn Văn Tuyến 1610A04
33 Bùi Tiến Anh 1610A04
34 Vương Xuân Sơn 1610A05
35 Lê Quang Vinh 1610A05
36 Nguyễn Thị Mai Hương 1610A05
37 Hoàng Trung 1610A06
38 Chu Văn Mạnh 1610A06
39 Đinh Tuấn Thành 1610A06
40 Bùi Bình An 1710A01
41 Nguyễn Quang Huy 1710A01
42 Ngô Quế Lâm 1710A01
43 Nguyễn Thị Hà Li 1710A02
44 Đặng Thị Hương Lan 1710A02
45 Vi Thị Khánh Huyền 1710A02
46 Trịnh Minh Hiếu 1710A03
47 Vũ Văn Mạnh 1710A03
48 Nguyễn Thành Chung 1710A03
49 Đào Thị Thúy Mai 1710A04
50 Nguyễn Hà Giang 1710A04
51 Nguyễn Vinh Quang 1710A04
52 Nguyên Thị Loan 1710A05
53 Hoàng Định Lượng 1710A05
54 Hoàng Tiến Mạnh 1710A05
55 Phạm Tiến Đạt 1710A06
56 Đinh Công Sơn 1710A06
57 Phạm Thanh Thảo 1710A06
58 Nguyễn Hải Đăng 1810A01
59 Vũ Duy Khánh 1810A01
60 Đỗ Thị Liễu 1810A01
61 Nguyễn Thị Thuỳ Ninh 1810A01
62 Đoàn Thị Tuyết 1810A01
63 Nguyễn Anh Toàn 1810A02
64 Phạm Thị Hà 1810A02
65 Lê Quỳnh Hương 1810A02
66 Vũ Thị Vân 1810A02
67 Nguyễn Ngọc Tuấn Minh 1810A02
68 Kiều Đức Đạt  1810A03
69 Phùng T. Thúy Nga 1810A03
70 Phan Thúy Hường 1810A03
71 Nguyễn T. Thanh Huệ 1810A03
72 Nguyễn T. Lan Anh 1810A03
73 Nguyễn Thu Phương 1810A04
74 Đặng Thị Phương Thu 1810A04
75 Trần Thanh Bình 1810A04
76 Trần Thị Mai Hiền 1810A04
77 Kiều Thị Thu Thúy 1810A04
78 Dương Thị Thanh Hường 1810A05
79 Nguyễn Văn Dũng 1810A05
80 Nguyễn Đình Phong 1810A05
81 Nguyễn Thị Trung Anh 1810A05
82 Nguyễn Bá Hà 1810A05
(2071 lần xem)