Kết quả kiểm tra điều kiện chuyên đề tốt nghiệp, HKI năm học 2018-2019

06/03/2019 13:36
Thực hiện kế hoạch học kỳ và yêu cầu của triển khai chuyên đề tốt nghiệp, Khoa CNTT thông báo kết quả thực hiện kiểm tra điều kiện đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp của HKII năm học 2018 – 2019

1. Kết quả:

*Chuyên đề Công nghệ phần mềm:

Họ Tên

Ngày sinh

Lớp HC

Đề tài

Kết quả 

Đinh Ngọc Dương

'20/03/96

1410A04

Tìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm

7.0

Lương Xuân Hữu

'16/09/96

1410A02

Tìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm

7.0

Trần Hoàng Thạch

'06/12/96

1410A03

Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm

10.0

Đào Thị Lệ

'07/10/96

1410A04

Tìm hiểu về ASP.NET MVC

5.0

Hoàng Hồng Quân

'08/12/95

1410A03

Tìm hiểu về ASP.NET MVC

0.0

Nguyễn Tuấn Anh

'12/08/96

1410A04

Tìm hiểu sự tương đồng và khác biệt giữa Oracle và SQL Server

6.0

Hoàng Thị Lan

'23/12/96

1410A02

Tìm hiểu sự tương đồng và khác biệt giữa Oracle và SQL Server

3.0

Trần Quang Tùng

'09/11/96

1410A04

Tìm hiểu After Effect và ứng dụng xây dựng video giới thiệu doanh nghiệp

4.0

Trịnh Đình Mạnh

'24/06/93

1210A02

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Lê Thùy Dung

'26/11/96

1410A03

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Ngô Đức Hiếu

'20/05/96

1410A01

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Vũ Thế Hiếu

'19/06/96

1410A01

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Đào Bá Hòa

'19/05/95

1310A02

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Trương Văn Quảng

'12/07/95

1310A03

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Bùi Đình Quý

'15/01/96

1410A03

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Nguyễn Ngọc Thảo

'16/06/96

1410A01

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

 

*Chuyên đề Lập trình ứng dụng:

Họ Tên

Ngày sinh

Lớp HC

Đề tài

 Kết quả

Trịnh Đình Mạnh

'24/06/93

1210A02

Xây dựng ứng dụng mã hóa thông tin sử dụng thuật toán RC4

0.0

Hoàng Hồng Quân

'08/12/95

1410A03

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý đăng lý vé xe buýt

5.0

Nguyễn Phúc Đạt

'16/09/96

1410A04

Xây dựng phần mềm quản lý việc mượn, trả tài liệu tại thư viện Khoa CNTT

5.0

Nguyễn Thanh Hương

'12/06/96

1410A04

Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động cho quán Karaoke

5.0

Nguyễn Duy Linh

'25/03/96

1410A01

ứng dụng thông tin dự báo thời tiết cho điện thoại di động

0.0

Lê Thùy Dung

'26/11/96

1410A03

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Phạm Minh Đoàn

'21/04/94

1210A06

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Ngô Đức Hiếu

'20/05/96

1410A01

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Vũ Thế Hiếu

'19/06/96

1410A01

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Nguyễn Minh Hoàng

'24/09/96

1410A01

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Đào Bá Hòa

'19/05/95

1310A02

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Đỗ Trung Hòa

'15/02/95

1310A01

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Bùi Đình Quý

'15/01/96

1410A03

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

Nguyễn Ngọc Thảo

'16/06/96

1410A01

Không nộp kết quả tiến độ

0.0

 

Các sinh viên có kết quả không đạt (<4.0) phải thực hiện kiểm tra lần 2:
Sinh viên đăng ký trực tiếp với cô Xuân tại phòng 12 (Khu giảng đường Khoa Công nghệ thông tin)

* Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ 14h – 15h, Thứ 6 ngày 08/03/2019

* Email: trinhxuan@gmail.com

(18995 lần xem)