Thông báo số 2 về Kiến tập doanh nghiệp T3/2019

13/03/2019 15:20
Tổ Công tác hướng nghiệp thông báo

Đợt 1:

 
1. Thời gian tập trung: 12g45 - thứ 5, ngày 14 tháng 3 năm 2019
2. Địa điểm tập trung: Khu giảng đường 96 Định Công
3. GV phụ trách: Nguyễn Thùy Linh (theo QĐ số 06/QĐ-CNTT ngày 27/3/2019)
4. Danh sách SV: đã đăng kí lớp tín chỉ KTAPDN2019.1FG, KTAPDN2019.2FG và hoàn thành thủ tục
5. Điểm đến: Công ty SUN* (Framgia Inc6) -  Tầng 13 Tòa nhà Keangnam Landmark 72 
6. Trang phục và các yêu cầu khác: đã thông báo
 
 

Đợt 2:

 
1. Thời gian tập trung:  7g30g, thứ 7 ngày 23 tháng 3 năm 2019.
2. Địa điểm tập trung: Khu giảng đường 96 Định Công
3. GV phụ trách: Dương Chí Bằng (theo QĐ số 07/QĐ-CNTT ngày 27/3/2019)
4. Danh sách SV: đã đăng kí lớp tín chỉ KTAPDN2019.2MS, KTAPDN2019.4MS và hoàn thành thủ tục
5. Điểm đến: Viện Đào tạo và nghiên cứu công nghệ/ Trung tâm phát triển phần mềm MISA - Phòng hội thảo  - Tầng 3 tòa nhà TSB, ngõ 15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
6. Trang phục và các yêu cầu khác: đã thông báo
 

Đợt 3:

 
1. Thời gian tập trung:  7g30g, thứ 7 ngày 30 tháng 3 năm 2019
2. Địa điểm tập trung: Khu giảng đường 96 Định Công
3. GV phụ trách: Trương Công Đoàn (theo QĐ số 08/QĐ-CNTT ngày 27/3/2019)
4. Danh sách SV: đã đăng kí lớp tín chỉ KTAPDN2019.3MS, KTAPDN2019.5MS và hoàn thành thủ tục
5. Điểm đến: Viện Đào tạo và nghiên cứu công nghệ/ Trung tâm phát triển phần mềm MISA - Phòng hội thảo  - Tầng 3 tòa nhà TSB, ngõ 15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
6. Trang phục và các yêu cầu khác: đã thông báo
(17025 lần xem)