Thông báo Kết quả Đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2018-2019

03/05/2019 15:38
Thông báo Kết quả Đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2018-2019 Tổ công tác NCKH khoa CNTT thông báo kết quả đánh giá đề tài NCKH cấp khoa như sau:
Tags: NCKH,

TT

Sinh viên/Nhóm sinh viên

Lớp

Tên đề tài

Giáo viên

hướng dấn

Điểm trung bình
của hội đồng

Xếp loại đề tài
của hội đồng

Giải cấp khoa

1

Phạm Tiến Hùng, Nguyễn Bá Thái, Nguyễn Ngọc Long

15A06,15A04,15A06

Nghiên cứu một số giải thuật trong bài toán dự đoán tương tác thuốc.

Nguyễn Thành Huy

82.6

Tốt

Nhất

2

Nguyễn Văn Tính;Khổng Văn Sứng

1410A1, 15A04, 15A02

Nghiên cứu thuật toán giấu tin theo khối và ứng dụng vào bài toán kiểm tra tính toàn vẹn của ảnh số

Nguyễn Đức Tuấn

79

Khá

Nhì

3

Nguyễn Thị Thuỳ Dương; Lê Thị Yên

15A02 - 16A02

Tìm hiểu phần mềm R, ứng dụng vào bài toán phân tích dữ liệu

Trương Công Đoàn

78.8

Khá

Ba

4

Vũ Thị Bích Phương; Nguyễn Đình Thi

16A05
 17A03

Tìm hiểu Mean Stack - xây dựng hệ thống quản lý công việc

Trần Tiến Dũng

75.4

Khá

 

5

Nguyễn Thiên Sơn,Vũ Văn Sự, Phạm Quốc Khánh

16A6

Nghiên cứu về tấn công từ chối dịch vụ và giải pháp phát hiện, giảm thiểu thiệt hại cho các hệ thống thông tin

Nguyễn Đức Tuấn

74.6

Khá

 

6

Đỗ Thị Minh Châm

15A01 - 16A01

Tìm hiểu về laravel và github ứng dụng xây dựng hệ thống thi online

Trịnh Thị Xuân

74.2

Khá

 

7

Lê Thanh Hương

15A5

Tìm hiểu mối quan hệ giữa hình và màu, ứng dụng vào việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Nguyễn Thị Quỳnh Như

74

Khá

 

8

Nguyễn Tiến Dũng;
 Nguyễn Văn Lâm

17A6 ,17A5

Xây dựng hệ thống Quản lý đề tài NCKH tại Khoa Công nghệ thông tin - Viện đại học Mở Hà Nội

Trịnh Thị Xuân

71.4

Khá

 

9

Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Văn Bảo

16A1,  17A5,  17A5

Tìm hiểu framework Laravel. Xây dựng website tuyển dụng dành cho Sinh Viên

Trần Tiến Dũng

71

Khá

 

 

Các nhóm đề tài đạt giải nhất và nhì cấp khoa đại diện cho Khoa tham gia buổi bảo vệ đánh giá xét cấp trường như sau:

-       Thời gian: 13h30 – 17h00, Ngày 07/05/2019

-       Địa điểm: Hội trường A, Trường ĐH Mở Hà Nội

-       Mỗi đề tài tham gia xét giải cấp Trường chuẩn bị 03 báo cáo tổng kết để nộp cho hội đồng đánh giá

(31145 lần xem)