Tech Talk môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

10/06/2019 10:05
Tech Talk môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Triển khai hoạt động Tech Talk học kì 3 năm học 2018 - 2019, Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo:
Tags: Tech talk, cnpm,

Tech Talk cho sinh viên theo học môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nội dung: "Lập trình T-SQL: Cursor, Stored Procedure, Function,Trigger" 

Thời gian: 13g thứ 4 ngày 12/6/2019 tại P52.

Thành phần:

  1. Sinh viên đang theo học lớp môn Hệ quản trị CSDL
  2. Sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  3. Giảng viên chuyên môn
  4. Các giảng viên, sinh viên quan tâm khác.

Chuyên gia: Nguyễn Văn Mạnh - Viện Đào tạo công nghệ - Trung tâm phát triển phần mềm Công ty MISA.

Bộ môn CNPM thông báo và yêu cầu các sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm tham gia, nộp sản phẩm chuyên môn theo yêu cầu được thông báo tại lớp và lưu minh chứng cho hoạt động chuyên môn theo biểu mẫu link

(19937 lần xem)