Thông báo 2 về Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2019

09/08/2019 17:07
Do có thay đổi về lịch tuyển sinh đại học chính quy 2019, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng QL Đào tạo - Trường ĐH Mở HN  thông báo điều chỉnh lịch thi CĐRNLNN đợt 2 năm 2019 (thi tháng 8.2019) như sau:
- Thời gian tổ chức thi:  Chủ nhật, ngày 25/08/2019;
- Các mốc thời gian khác tự động điều chỉnh lùi 2 tuần so với Kế hoạch đã ban hành;
 
Thời gian thi, Danh sách phòng thi cụ thể: Khoa sẽ thông báo sau khi nhận được lịch và danh sách thi  cụ thể chính thức từ Nhà trường.
 
 
 
(41247 lần xem)