Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2019-2020

13/08/2019 19:47
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2019-2020 như sau
Tags: kế hoạch,

Cập nhật: 08/11/2019

Mảng công việc Nội dung công việc Thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú Tuần/kỳ Tuần/năm Năm học
NCKH Thông báo về việc viết bài cho hội thảo Khoa học Tổ NCKH 01/08 04/08 Email gửi đến các giảng viên trong Khoa   -2 31 2019-2020
Hướng nghiệp Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 10/08 11/08
Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
  -1 32 2019-2020
Đào tạo: Khoá mới SV khoá mới nhập học Thí sinh trúng tuyển; Tổ tuyển sinh 10/08 20/08     -1 32 2019-2020
Đào tạo Báo cáo đánh giá hoạt động chuyên môn của SV chuyên ngành 4 bộ môn chuyên ngành 13/08 18/8     0 33 2018-2019
Đào tạo Khoa xét KQ HTRL HK23 năm học 2018-2029 Hội đồng cấp khoa; KH-ĐT 14/08 09:00 14/08 11:00     0 33 2019-2020
Bộ môn M&KTMT Thành lập và ôn tập đội tuyển SV với ATTT TS. Nguyễn Đức Tuấn 15/08 15/12 Thông báo thành lập đội tuyển, Seminar các nhóm Thông báo của Ban tổ chức cuộc thi có muộn vào khoảng tháng 11 0 33 2019-2020
Mốc KH của HOU Thực hiện chính thức và mở rộng môn thi trên ứng dụng công nghệ theo KH 166 15/08 19/12     0 33 2019-2020
Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 16/08 21/08 1. Thông báo 2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT. 3. DS tổng hợp của CVHT. 4. Kết quả duyệt của BLĐK Thông báo qui trình 0 33 2019-2020
Mốc KH của HOU Trường xét KQ HTRL HK23 năm học 2019-2020 Hội đồng cấp trường; 16/08 14:00 17/8     0 33 2019-2020
Đào tạo HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020   19/08 23/12     1 34 2019-2020
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV phụ trách lớp Lai Châu,
GV quan tâm
19/08 09:00 24/08 Biên bản họp Phân công GD HK trước,
Biên bản họp tổng kết HK trước
Biên bản họp Phân công GD HK hiện tại
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT 1 34 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 20/08 23/08   Theo Qui định tốt nghiệp 1 34 2019-2020
Đào tạo Đăng ký học Sinh viên đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 21/08 09:00 24/08   Theo hướng dẫn 1 34 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án, CTMS 21/08 13:00 22/08   Có Hướng dẫn 1 34 2019-2020
Đào tạo: Khoá mới Gặp mặt sinh viên đầu khoá BLĐK, Tổ Tuyển sinh, Trưởng các bộ phận, CVHT 22/08 08:00 22/08 QĐ thành lập BTC (TKe: Như),
Kế hoạch tổ chức, Slide/clip, poster (vị trí việc làm)
Sổ tay SV,
Hình ảnh minh chứng,
Báo cáo kết quả hoạt động
  1 34 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 22/08 24/8     1 34 2019-2020
Đào tạo: Khoá mới SV khoá mới đăng ký học CVHT, SV khoá mới 23/08 26/08   Có hướng dẫn 1 34 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 23/08 25/8     1 34 2019-2020
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 24/08 25/08     1 34 2019-2020
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 24/08 27/08   Theo hướng dẫn 1 34 2019-2020
Đào tạo: Khoá mới Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khoá SV 1910A 26/08 29/08   Kế hoạch của BTC 2 35 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 26/08 29/08     2 35 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 26/08 26/08 10:30 theo Hướng dẫn P17 2 35 2019-2020
Đào tạo Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 26/08 31/08 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
  2 35 2019-2020
Đào tạo Thực học Toàn khoa 26/08 18/11     2 35 2019-2020
Hướng nghiệp Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 26/08 24/11 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
  2 35 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 26/08 27/08 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16 2 35 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, SV làm CĐTN 27/08 14:00 27/08 16:00 DS lớp chuyên đề + mã đề/sv P17 2 35 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT, SV 27/08 14:00 27/8 16:00   Mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến VPK 2 35 2019-2020
Đào tạo: Khoá mới SV khoá mới thực học SV 1910A 29/08 21/11     2 35 2019-2020
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1910A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1910A;
30/08 31/08 Biên bản họp lớp; Hình ảnh Thứ 6- tuần thứ nhất hàng tháng (HĐ mới) 2 35 2019-2020
Đào tạo Nghỉ lễ Quốc khánh Toàn khoa 02/09/2019 04/09       36 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 03/09 08/09   Những sv được HĐ yêu cầu 3 36 2019-2020
Đào tạo: Khoá mới Đánh giá Tuần Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khoá SV 1910A 10/09 12/09   Kế hoạch của BTC 4 37 2019-2020
NCKH Nộp hồ sơ Dự thi Nhân tài Đất Việt 2019 SV Lê Văn Thanh, Cô Mai T.Thúy Hà 13/09 20/09     4 37 2019-2020
NCKH Dự thi cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN 2019 Giảng viên Nguyễn Đức Tuấn, Bộ môn NS và sinh viên thuộc đội tuyển 15/09/2019 04/11/2019 Tờ trình, quyết định thành lập đội tuyển       2019-2020
Hướng nghiệp Khảo sát việc làm SV tốt nghiệp Tổ Hướng nghiệp 20/09 25/10   (mốc KH năm 17-18) 5 38 2019-2020
Hướng nghiệp Khảo sát việc làm SV tốt nghiệp Tổ Hướng nghiệp 20/09 25/10   (mốc KH năm 17-18) -13 38 2019-2020
Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 23/09 28/09 Thông báo Thu học phí
Báo cáo thu học phí
Kết thúc lịch thu HP, ngoài Báo cáo BLĐK, cần công bố 1 danh sách SV nợ HP 6 39 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa (đợt xét Th10) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
24/09 22/10 Thông báo thu hồ sơ;   6 39 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp SV diện làm CĐTN, GVHD, KH-ĐT 27/09 14:00 27/09 16:00 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
6 39 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Xét Công nhận tốt nghiệp cấp khoa HĐ cấp khoa 08/10 21/10
QĐ hội đồng.
Các DS theo quy trình
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
  8 41 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Xét Công nhận tốt nghiệp cấp khoa HĐ cấp khoa 08/10 21/10
QĐ hội đồng.
Các DS theo quy trình
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
  -10 41 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV 08/10 11/10   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 8 41 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Giáo vụ, HĐ kiểm tra,
SV Tốt nghiệp,
SV các chuyên ngành,
4 Bộ môn CN
15/10 20/10 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
  9 42 2019-2020
Hành chính - VP Hạn cuối nhận đơn xin nộp học phí muộn VPK CS2; SV chưa hoàn thành học phí theo thông báo 10/10 11/10   Quy trình xử lý Nộp học phí muộn 8 41 2019-2020
Đào tạo Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
10/10 15/10     8 41 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung SV làm đồ án được HĐ tiến độ yêu cầu 22/10 14:00 22/10 16:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 10 43 2019-2020
Điều hành Thiết kế các sản phẩm phục vụ 20/11 Bộ môn CN ĐPT; sv chuyên ngành CN ĐPT 20/10 04/11 00:00     10 43 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM   27/10 01/11 Thông báo của các Bộ môn Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình 11 44 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Thông báo Đăng ký dự thi CĐR NL ngoại ngữ đợt 3/2019 KH-ĐT;
SV;
29/10 03/11 Thông báo;
DS đăng ký
  11 44 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Thông báo Đăng ký dự thi CĐR NL ngoại ngữ đợt 3/2019 KH-ĐT;
SV;
29/10 03/11 Thông báo;
DS đăng ký
  -7 44 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn KHĐT;
HĐ cấp bộ môn;
SV làm đồ án, SV chuyên ngành;
Tổ Hướng nghiệp, các Doanh nghiệp quan tâm
05/11 10/11   Hội đồng tại các Bộ môn 12 45 2019-2020
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ
(Chú ý lịch thi các môn chung)
HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 30/10 04/12   Chú ý lịch thi các môn chung 11 44 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra chuyên môn đối với SV chuyên đề TN có tiến độ Chậm/Muộn/Không đạt/Không nộp SV diện làm CĐTN, KH-ĐT, BP nghiệp vụ 11/11 16/11   SV diện bị kiểm tra phải photo sổ theo dõi, đăng ký tại P14 (cô Thuỳ) ngày 13/11 từ 14:00-16:30
Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
13 46 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 12/11 14/11 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định 13 46 2019-2020
NCKH Nộp thuyết minh và dự toán chỉnh sửa đề tài NCKH cấp Trườngthực hiện năm 2019 Chủ nhiệm đề tài và các thành viên 12/11/2019 12/11/2018 Thuyết minh đề tài và dự toán     46 2019-2020
NCKH Nộp thuyết minh và dự toán chỉnh sửa đề tài NCKH cấp Trườngthực hiện năm 2019 Chủ nhiệm đề tài và các thành viên 12/11 12/11
Thuyết minh đề tài và dự toán
  -5 46 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp BP nghiệp vụ nộp về KH-ĐT kết quả kiểm tra chuyên môn SV chuyên đề TN BP nghiệp vụ, KH-ĐT 18/11 19/11     14 47 2019-2020
Đào tạo SV học GDTC (3tc)   12/11 16/01     13 46 2019-2021
Đào tạo Đăng ký sớm (HK2) Sinh viên, CVHT 17/11 20/11     -4 47 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo chuyên đề TN Giáo vụ, SV diện thi TN 18/11 10:00 18/11 14:00 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Tại phòng 17
Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
14 47 2019-2020
Đào tạo Họp xét KQ Rèn luyện cấp lớp KH-ĐT, CVHT, SV 18/11 23/11 Biên bản, KQRL cấp lớp kết hợp sinh hoạt lớp khoá 19A 14 47 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
19/11 09:00 19/11 11:30   Tại phòng 17
Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
14 47 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Thi các môn chuyên đề tốt nghiệp KH-ĐT; Ban hỏi thi; SV 19/11 22/11     14 47 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ xét phân công GV phản biện Đồ án TN Hội đồng; 20/11 00:00 21/11 00:00     14 47 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 21/11 13:00 21/11 15:30   14:00
Trả 01 quyển đồ án (có chữ kí xác nhận của BP trả) để SV mang nộp GVPB
14 47 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 25/11 26/11   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 15 48 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 25/11 27/11   Thông báo 15 48 2019-2020
Đào tạo Thi TACB 1,2,3 HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 27/11 30/11   AV1 (27/11), AV2(28/11), AV3(29/11) 15 48 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp Bảo vệ đồ án tốt nghiệp KH-ĐT; Các HĐ, SV liên quan;
Tổ hướng nghiệp, các doanh nghiệp quan tâm;
SV chuyên ngành
28/11 29/11     15 48 2019-2020
Đào tạo Khoa xét KQ HTRL HK1 năm học 2019-2020 Hội đồng cấp khoa,
CVHT
02/12 05/12     -2 49 2019-2020
Đào tạo Thi các môn LLCT HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 03/12 05/12     16 49 2019-2020
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án tốt nghiệp Bộ phận chuyên trách, SV 4/12 14:00 4/12 16:00   02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án 16 49 2019-2020
Đào tạo Thông báo Kế hoạch học kỳ tiếp theo KHĐT, BLĐK, CVHT 9/12 14/12 Bản tin Website;
Kế hoạch lưu VPK, BLĐK
Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT 17 50 2019-2020
Mốc KH của HOU Trường Xét KQ HTRL HK1 năm học 2019-2020   09/12 16/12     17 50 2019-2020
Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 12/12 15/12 1. Thông báo 2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT. 3. DS tổng hợp của CVHT. 4. Kết quả duyệt của BLĐK   17 50 2019-2020
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK, Trưởng/Phó bộ môn,
KH-ĐT, GV phụ trách lớp Lai Châu,
GV quan tâm
18/12 23/12
Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
  18 51 2019-2020
Mốc KH của HOU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020   23/12 04/05     1 52 2019-2020
(60487 lần xem)