Thông báo số 2 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK1 năm học 2019-2020

11/09/2019 08:07
Khoa CNTT thông báo
Tags: thông báo,
 1. Mở mới 03 lớp Chuyên đề thực tập chuyên ngành theo hình thức Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp, đăng ký từ 16:00 11/09.
  1. Dành cho khóa 14A trở về trước
  2. Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm
  3. Chuyên ngành Mạng & ATHT
 2. Họp GV, sinh viên đã đăng ký vào các lớp trên
  • Thời gian: 10:30 16/09
  • Địa điểm: p21
  • Thành phần:
   • Giảng viên phụ trách các lớp trên
   • Tổ KH-ĐT
   • SV đã đăng ký vào các lớp trên.
  • Nội dung:
   Phổ biến nội dung, yêu cầu của hoạt động Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp.
(9367 lần xem)